Show simple item record

dc.contributor.authorКлочко, Оксана
dc.contributor.authorKlochko, Oksana
dc.contributor.authorКостюк, Анастатсія
dc.contributor.authorКостюк, Анастатсия
dc.contributor.authorKostiuk, Anastatsiia
dc.contributor.authorВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
dc.date.accessioned2020-11-20T14:01:54Z
dc.date.available2020-11-20T14:01:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКлочко Оксана. Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи / О. Клочко, А. Костюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : зб. наук. пр. / ред. кол.: С. В. Подолянчук (голова) [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 17. – С. 59-62uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6042
dc.descriptionІнформацІйні технології в освіті. Інформаційно-освітні системи.uk_UA
dc.description.abstractIнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних управлінських рішень, ефективного функціонування та підтримки міжнародних зв’язків. У дослідженні актуалізовано необхідність розробки освітньої інформаційно-цифрової системи, наведено основні етапи процесу її розробки, описано розроблену інформаційно-цифрову систему кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськогоuk_UA
dc.description.abstractИнформатизация образования Украины создает условия его быстрой трансформации в соответствии с европейскими и мировых стандартов, внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс, принятия оптимальных управленческих решений, эффективного функционирования и поддержки международных связей. В исследовании актуализирован необходимость разработки образовательной информационно-цифровой системы, приведены основные этапы процесса ее разработки, описано разработанную информационно-цифровую систему кафедры математики и информатики Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинскогоru
dc.description.abstractInformatization of the educational sector of Ukraine creates conditions for its rapid transformation in accordance with European and world levels, the introduction of modern digital technologies in the educational process, making optimal management decisions, effective functioning and maintenance of international relations. The study actualizes the need to develop an educational information and digital system, presents a diagram of the main stages of the process of its development, describes the developed information and digital system of the Department of Mathematics and Informatics of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskyen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectінформаційно-цифрова системаuk_UA
dc.subjectзаклад освітиuk_UA
dc.subjectетапи розробкиuk_UA
dc.subjectWeb-сайтuk_UA
dc.subjectінформаційна системаuk_UA
dc.subjectинформационно-цифровая системаuk_UA
dc.subjectучебное заведениеuk_UA
dc.subjectэтапы разработкиuk_UA
dc.subjectинформационная системаuk_UA
dc.subjectinformation-digital systemuk_UA
dc.subjecteducational institutionuk_UA
dc.subjectstages of developmentuk_UA
dc.subjectWeb-siteuk_UA
dc.subjectinformation systemuk_UA
dc.titleАктуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системиuk_UA
dc.title.alternativeАктуализация разработки образовательной информационно-цифровой системыuk_UA
dc.title.alternativeActualization the development of the educational information and digital systemuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record