Show simple item record

dc.contributor.authorЛиса, Г.В.
dc.contributor.authorLisa, G.V.
dc.contributor.authorЛисий, М.В.
dc.contributor.authorLisiy, M.V.
dc.contributor.authorСільвейстр, А.М.
dc.contributor.authorSіlveуstr, А.М.
dc.date.accessioned2020-05-08T08:45:39Z
dc.date.available2020-05-08T08:45:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationЛиса Г.В. Використання комп’ютера в процесі вивчення теми «Електричний струм у різних середовищах» у загальноосвітній середній школі. / Г.В. Лиса, М.В. Лисий, А.М. Сільвейстр. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Збірник наукових праць. - Випуск 17. /Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С. 121-129uk_UA
dc.identifier.otherУДК 371.315
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4992
dc.descriptionФізика. Комп'ютерні технології. Навчальні програми.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розкриваються проблеми використання комп’ютера при вивченні теми «Електричний струм у різних середовищах» у середніх школах. Комп'ютерні технології навчання дають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають абсолютно нові можливості для творчої праці, дозволяють реалізувати в основному нові форми та методи навчання. Ефективність комп'ютерного навчання значною мірою залежить від якості навчальних програм. Пропонуються деякі фрагменти навчальних програм, що слугують для організації навчального процесу з навчання фізики, які розроблені на кафедрі методики навчання фізики та інформатики. Стаття присвячена темі "Електричний струм у різних середовищах".uk_UA
dc.description.abstractВ статье раскрываются проблемы использования компьютера при изучении темы «Электрический ток в различных средах» в средних школах. Компьютерные технологии обучения дают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творческого труда, позволяют реализовать в основном новые формы и методы обучения. Эффективность компьютерного обучения во многом зависит от качества учебных программ. Предлагаются некоторые фрагменты учебных программ, служащих для организации учебного процесса по обучению физики, разработанные на кафедре методики обучения физике и информатике. Статья посвящена теме "Электрический ток в различных средах».ru
dc.description.abstractThis article reveals the issues of using a computer in learning the topic “Electric current in diverse media” in secondary schools. Computer technologies of study give pupils an access to unconventional sources of information, increase efficiency of independent work, give absolutely new opportunities for creative work, allow to implement basically new forms and methods of teaching. The efficiency of computer-assisted teaching to the great extent depends on the quality of teaching programs. We give for your consideration some parts of the teaching programs, serving for bricking up educational process of Physics studying, which are developed at the department of Physics and Informatics teaching methods. These parts are devoted to the topic “Electric current in diverse media”.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ДОВ «Вінниця»uk_UA
dc.subjectкомп’ютерuk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.subjectсередня школаuk_UA
dc.subjectкомп’ютерне навчанняuk_UA
dc.subjectнавчальні програмиuk_UA
dc.subjectпрограмний продуктuk_UA
dc.subjectкомпьютерuk_UA
dc.subjectученикиuk_UA
dc.subjectшколаuk_UA
dc.subjectкомпьютерное обучениеuk_UA
dc.subjectучебные программыuk_UA
dc.subjectпрограммный продуктuk_UA
dc.subjectcomputeruk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjecthigh schooluk_UA
dc.subjectcomputer traininguk_UA
dc.subjectcurriculauk_UA
dc.subjectsoftware productuk_UA
dc.titleВикористання комп’ютера при вивченні теми “Електричний струм у різних середовищах” у загальноосвітній середній школіuk_UA
dc.title.alternativeИспользование компьютера при изучении темы "Электрический ток в различных средах" в общеобразовательной средней школеuk_UA
dc.title.alternativeThe use of a computer in the study of the topic "Electric current in different environments" in secondary schooluk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record