Show simple item record

dc.contributor.authorБак, С. М.
dc.contributor.authorКовтонюк, Г. М.
dc.contributor.authorBak, S. M.
dc.contributor.authorKovtoniuk, H. M.
dc.date.accessioned2021-12-15T19:39:37Z
dc.date.available2021-12-15T19:39:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБак С. М. Особливості створення графічного інтерфейсу користувача під час вивчення програмування мовою Python майбутніми вчителями математики. / С. М. Бак, Г. М. Ковтонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2021. – Вип. 60. – С.143-157. - DOI: 10.31652/2412-1142-2021-60-143-157uk_UA
dc.identifier.otherУДК 004.4:378.147
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9406
dc.descriptionВища освіта. Майбутні вчителі математики.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена методичним аспектам вивчення особливостей створення користувацького графічного інтерфейсу під час вивчення програмування (на прикладі мови Python), що є необхідним для формування інформатичної компетентності майбутніх учителів математики. Зокрема, у статті продемонстровано авторський методичний підхід до вивчення даної теми, який передбачає комплексну теоретичну і практичну підготовку. Теоретична підготовка забезпечується на лекційних заняттях і передбачає, перш за все, засвоєння сутності поняття «графічний інтерфейс користувача». Для створення графічного інтерфейсу користувача студентам пропонується використання модуля Tkinter, який входить у стандартну бібліотеку Python і має досить потужні графічні можливості. Цей модуль має стандартний набір об’єктів (візуальних елементів керування або віджетів), за допомогою яких створюється графічний інтерфейс. Далі розкривається сутність понять: клас, властивість і метод. Наводиться алгоритм створення графічного інтерфейсу користувача. Вивчаються основні віджети (Button, Label, Entry, Text, Radiobutton, Checkbutton, Listbox, Menu тощо) та відповідні їм властивості і методи. Наводяться приклади програм з цими віджетами та результати їх виконання. Розглядаються можливості створення діалогових вікон. Звертається особлива увага на питання розташування віджетів у вікні. Для цього використовуються так звані менеджери розташування. Вивчаються три основні менеджери розташування: pack(), place(), grid(). Наводяться приклади їх застосування. В кінці цієї теми вивчається питання, яке стосується опрацювання подій. З’ясовується сутність поняття події і наводиться їх класифікація. Описано способи створення обробників подій та їх зв’язування з самими подіями. Наведено відповідні приклади. Практична підготовка студентів з даної теми здійснюється на практичних і лабораторних заняттях. Останні передбачають наявність індивідуальних завдань. Такий комплексний підхід, який поєднує теоретичну і практичну підготовку може сприяти якісному засвоєнню знань, набуттю практичних вмінь і навичок, здатності формулювати і розв’язувати практичні задачі у професійній діяльності.uk_UA
dc.subjectпідготовка вчителів математикиuk_UA
dc.subjectінформатична компетентністьuk_UA
dc.subjectпрограмуванняuk_UA
dc.subjectPythonuk_UA
dc.subjectграфічний інтерфейс користувачаuk_UA
dc.subjectвізуальні елементи керуванняuk_UA
dc.subjecttraining of teachers of mathematicsuk_UA
dc.subjectinformatical competenceuk_UA
dc.subjectprogramminguk_UA
dc.subjectPythonuk_UA
dc.subjectgraphical user interfaceuk_UA
dc.subjectwidgetsuk_UA
dc.titleОсобливості створення графічного інтерфейсу користувача під час вивчення програмування мовою Python майбутніми вчителями математики.uk_UA
dc.title.alternativeFeatures of creating a graphical user interface during the study of PYTHON programming by future teachers of mathematicsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record