Show simple item record

dc.contributor.authorВусик, Н.В.
dc.contributor.authorVusyk, N.V.
dc.contributor.authorПанчук, Ф.В.
dc.contributor.authorPanchuk, F.V.
dc.contributor.authorВарьоха, Т.Б.
dc.contributor.authorVaryokha, T.B.
dc.date.accessioned2021-08-26T05:50:34Z
dc.date.available2021-08-26T05:50:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationВусик Н.В. Використання педагогами арт-терапії як засобу для виховання психокорекційного розвитку дітей / Н.В. Вусик, Ф.В. Панчук, Т.Б.Варьоха // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – С. 80-83uk_UA
dc.identifier.otherУДК 373.3.015.31:7.02
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/8987
dc.descriptionОбразотворче мистецтво. Арт-терапія. Терапевтичний вплив.uk_UA
dc.description.abstractВ статті розглянуто питання арт-терапії, яка сьогодні активно розвивається й використовується як з метою терапевтичного впливу, так й при розв’язанні діагностичних, корекційних та психопрофілактичних завдань, і стає усе більш популярною в професійному середовищі. Визначаються особливості арт-терапії для розвитку особистості через розвиток уміння самовираження та самопізнання.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрены вопросы арт-терапии, которая сегодня активно развивается и используется как с целью терапевтического воздействия, так и при решении диагностических, коррекционных и психопрофилактических задач, и становится все более популярной в профессиональной среде. Определяются особенности арт-терапии для развития личности через развитие умения самовыражения и самопознания.ru
dc.description.abstractThe article considers the issues of art therapy, which today is actively developed and used both for therapeutic purposes and in solving diagnostic, corrective and psychoprophylactic tasks, and is becoming increasingly popular in the professional environment. The features of art therapy for the development of personality through the development of the ability of self-expression and self-knowledge are determined.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectарт-терапіяuk_UA
dc.subjectтехніки арт-терапіїuk_UA
dc.subjectмонотипіяuk_UA
dc.subjectметоди арт-терапіїuk_UA
dc.subjectарт-терапияuk_UA
dc.subjectтехники арт-терапииuk_UA
dc.subjectмонотипияuk_UA
dc.subjectметоды арт-терапииuk_UA
dc.subjectart therapyuk_UA
dc.subjectart therapy techniquesuk_UA
dc.subjectmonotypeuk_UA
dc.subjectart therapy methodsuk_UA
dc.titleВикористання педагогами арт-терапії як засобу для виховання психокорекційного розвитку дітейuk_UA
dc.title.alternativeИспользование педагогами арт-терапии как средства для воспитания психокоррекционного развития детейuk_UA
dc.title.alternativeUse of art therapy by teachers as a means of educating children in psycho-correctional developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record