Show simple item record

dc.contributor.authorКоломієць, Алла Миколаївна
dc.contributor.authorКоломиец, А. Н.
dc.contributor.authorKolomiets, A. M.
dc.date.accessioned2021-02-10T17:14:56Z
dc.date.available2021-02-10T17:14:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationКоломієць А. М. Інформаційна культура вчителя початкових класів : монографія / А. М. Коломієць. – Вінниця : ВДПУ, Едельвейс, 2007. – 379 с.uk_UA
dc.identifier.isbn966-527-164-4
dc.identifier.otherУДК 378.14.(043)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7091
dc.descriptionОсвіта. Технології навчання. Інформаційні технології. Інформаційна культура. Майбутні учителі початкових класівuk_UA
dc.description.abstractУ монографії досліджуються теоретико-методологічні та методичні основи формування інформаційної культури в майбутніх учителів початкових класів. Розглянуто функції освіти та роль педагогічних кадрів у становленні інформаційного суспільства. Розкрито місце і функції інформаційної культури в структурі професійної культури вчителів початкових класів. Запропоновано основні дефініції, методику та етапи формування інформаційної культури студентів. Розроблено систему критеріїв і показників визначення рівнів сформованості інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. Для викладачів, докторантів, аспірантів і студентів педагогічних ВНЗ.uk_UA
dc.description.abstractВ монографии исследуются теоретико-методологические и методические основы формирования информационной культуры у будущих учителей начальных классов. Рассмотрены функции образования и роль педагогических кадров в становлении информационного общества. Раскрыто место и функции информационной культуры в структуре профессиональной культуры учителей начальных классов. Предложены основные дефиниции, методику и этапы формирования информационной культуры студентов. Разработана система критериев и показателей определения уровней сформированности информационной культуры будущего учителя начальных классов. Для преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов педагогических вузов.ru
dc.description.abstractThe monograph examines the theoretical and methodological foundations of the future primary school teachers’ information culture. The education functions and the role of educators in the information society formation are considered. The place and functions of information culture in the structure of primary school teachers’ professional culture are revealed. The main definitions, methods and stages of the students’ information culture formation are offered. The system of criteria and indicators for determining the levels of the future primary school teachers’ information culture has been developed. For teachers, doctoral students, graduate students and pedagogical universities students.en
dc.publisherВінниця : ВДПУ, Едельвейсuk_UA
dc.subjectінформаційна культураuk_UA
dc.subjectінформаційна культура вчителяuk_UA
dc.subjectінформаційне суспільствоuk_UA
dc.subjectкритерії та показники інформаційної культуриuk_UA
dc.subjectпедагогічні кадриuk_UA
dc.subjectпочаткові класиuk_UA
dc.subjectпрофесійна культура вчителяuk_UA
dc.subjectинформационная культураuk_UA
dc.subjectинформационная культура учителяuk_UA
dc.subjectинформационное обществоuk_UA
dc.subjectкритерии и показатели информационной культурыuk_UA
dc.subjectпедагогические кадрыuk_UA
dc.subjectначальные классыuk_UA
dc.subjectпрофессиональная культура учителяuk_UA
dc.subjectinformation cultureuk_UA
dc.subjectteacher information cultureuk_UA
dc.subjectinformation societyuk_UA
dc.subjectcriteria and indicators of information cultureuk_UA
dc.subjectpedagogical staffuk_UA
dc.subjectprimary classesuk_UA
dc.subjectteacher professional cultureuk_UA
dc.titleІнформаційна культура вчителя початкових класів : монографіяuk_UA
dc.title.alternativeИнформационная культура учителя начальных классов : монографияuk_UA
dc.title.alternativeInformation culture of primary school teachers : monographuk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record