Show simple item record

dc.contributor.authorЯрощук, Ніна
dc.contributor.authorYaroshchuk, N.
dc.contributor.authorМоклюк, Микола
dc.contributor.authorMokliuk, Mykola
dc.date.accessioned2021-02-04T11:55:59Z
dc.date.available2021-02-04T11:55:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationЯрощук Н. Проблемне навчання з фізики в закладах загальної середньої освіти/ Ніна Ярощук, Микола Моклюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : зб. наук. пр. / ред. кол.: С. В. Подолянчук (голова) [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 17. – С. 236-239uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7044
dc.descriptionФізика. Технології навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто теоретичні аспекти проблемного навчання, описано мету, сутність, форми проблемного навчання. Проаналізовано можливість використання проблемного навчання на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти. Розкрито методи створення проблемних ситуацій на уроках фізики, сутність створення проблемних ситуацій на уроках фізики. Визначено місце застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення різних тем, прийоми створення проблемних ситуацій на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the theoretical aspects of problem learning, describes the purpose, essence, forms of problem learning. The possibility of using problem training in physics lessons in general secondary education institutions is analyzed. Methods of creating problem situations in physics lessons, the essence of creating problem situations in physics lessons are revealed. The place of application of problem teaching methods in the process of studying different topics, methods of creating problem situations in physics lessons in general secondary education institutions are determined.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.subjectпроблемне навчанняuk_UA
dc.subjectпроблемна ситуаціяuk_UA
dc.subjectфізикаuk_UA
dc.subjectзагальноосвітні навчальні закладиuk_UA
dc.subjectуроки фізикиuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectproblem educationuk_UA
dc.subjectproblem situationuk_UA
dc.subjectphysicsuk_UA
dc.subjectgeneral educational institutionsuk_UA
dc.subjectphysics lessonsuk_UA
dc.titleПроблемне навчання з фізики в закладах загальної середньої освіти/ Ніна Ярощук, Микола Моклюкuk_UA
dc.title.alternativeProblem training in physics in general secondary education institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record