Show simple item record

dc.contributor.authorРудюк, Леонід
dc.contributor.authorМоклюк, Микола
dc.contributor.authorRudiuk, L.
dc.contributor.authorMokliuk, M.
dc.date.accessioned2021-02-04T09:54:13Z
dc.date.available2021-02-04T09:54:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationРудюк Л. Використання аналогій в курсі фізики середньої школи / Леонід Рудюк, Микола Моклюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : зб. наук. пр. / ред. кол.: С. В. Подолянчук (голова) [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 17. – С. 223-226uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7033
dc.descriptionФізика. Методикаuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто можливості використання методу аналогій під час вивчення фізики в закладах загально середньої освіти, значення аналогій в історії розвитку наукових досліджень. Описано якості, в яких може виступати аналогія як метод наукового пізнання в освітньому процесі. Запропоновано класифікацію аналогій за видами та їх властивостями. Представлено приклади застосування методу аналогій для вивчення різних розділів фізики.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the possibility of using the method of analogies in the study of physics in institutions of general secondary education, the importance of analogies in the history of scientific research. The qualities in which analogy can be used as a method of scientific cognition in the educational process are described. The classification of analogies by types and their properties is offered. Examples of the application of the analogy method for studying different sections of physics are presented.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectкурс фізикиuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectаналогіяuk_UA
dc.subjectвиди аналогійuk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.subjectметод пізнанняuk_UA
dc.subjectphysics courseuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjectanalogyuk_UA
dc.subjecttypes of analogiesuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectmethod of cognitionuk_UA
dc.titleВикористання аналогій в курсі фізики середньої школиuk_UA
dc.title.alternativeApplication of analogies in the secondary school physicsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record