Show simple item record

dc.contributor.authorПіскова, Владіслава
dc.contributor.authorПискова, В.
dc.contributor.authorPiskova, V.
dc.date.accessioned2020-11-10T19:34:45Z
dc.date.available2020-11-10T19:34:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationПіскова В. До питання формування технологічної компетентності учнів у процесі вивчення тіл обертання / Владіслава Піскова // Актуальні проблеми математики, фізики і технологій: зб. наук. пр. / С. В. Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019. – Вип. 16. – С. 87-92uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5860
dc.descriptionМатематика. Інформатикаuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто суть понять «математична компетентність», «технологічна компетентність», проаналізовано праці науковців щодо поняття технологічної компетентності як складової компоненти математичної компетентності. Розглянуто можливості використання програмних засобів для розв’язування геометричних задач з метою формування та розвитку технологічної компетентності учнів старшої школи.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрены суть понятий «математическая компетентность», «технологическая компетентность», проанализированы труды ученых относительно понятия технологической компетентности как составляющей компоненты математической компетентности. Рассмотрены возможности использования программных средств для решения геометрических задач с целью формирования и развития технологической компетентности учащихся старших классов.ru
dc.description.abstractThe article deals with the essence of the concepts of "mathematical competence", "technological competence", analyzes the works of scientists on the concept of technological competence as an integral component of mathematical competence. The possibilities of using software for solving geometric problems with the purpose of formation and development of technological competence of high school students are considered.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectматематична компетентністьuk_UA
dc.subjectтехнологічна компетентністьuk_UA
dc.subjectматематичний програмний засібuk_UA
dc.subjectтіла обертанняuk_UA
dc.subjectматематическая компетентностьuk_UA
dc.subjectтехнологическая компетентностьuk_UA
dc.subjectматематический программное средствоuk_UA
dc.subjectтела вращенияuk_UA
dc.subjectmathematical competenceuk_UA
dc.subjecttechnological competenceuk_UA
dc.subjectmathematical program tooluk_UA
dc.titleДо питання формування технологічної компетентності учнів у процесі вивчення тіл обертанняuk_UA
dc.title.alternativeTo question of forming technological competence of teachers in the process of study of the bodies of rotationuk_UA
dc.title.alternativeК вопросу формирования технологической компетентности учащихся в процессе изучения тел вращенияuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record