Show simple item record

dc.contributor.authorРогульська, О. О
dc.contributor.authorRogulska, O.
dc.contributor.authorТарасова, О. В.
dc.contributor.authorTarasova, O.
dc.date.accessioned2020-10-28T18:05:20Z
dc.date.available2020-10-28T18:05:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationРогульська О. О. M-learning як інноваційна технологія навчання іноземної мови / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Випуск 45. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 318-321uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147.091.313:004.77
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5673
dc.descriptionОсвіта. Технології навчання. Технології навчання іноземної мовиuk_UA
dc.description.abstractУ статті наголошено на важливості модернізації змісту навчальних курсів й запровадженні нових технологій навчання іноземної мови. Проаналізовано специфіку й можливості мобільного навчання як ефективної дистанційної технології, окреслено переваги та недоліки її використання у навчанні іноземної мови. Доведено, що повсякденне використання студентами мобільних телефонів та інших пристроїв слугує основним стимулом масового поширення мобільного навчання в усьому світі. Схарактеризовано позитивні трансформації в методиці викладання іноземної мови, які стимулює мобільне навчання. Наведено класифікацію мобільних програмних додатків, що можуть бути використані в процесі викладання англійської мови для студентів. Описано 5 мобільних додатків для вивчення іноземної мови (Linguа Leo, LEXI24, English Listening, English Grammar Test, Learning English With The New York Times). Підсумовано, що мобільні пристрої не замінюють традиційні методи навчання, а створюють нове середовище й можливості для нього; вони стали важливим освітнім інструментом, яким можна успішно оперувати у навчанні іноземної мови.uk_UA
dc.description.abstractВ статье отмечена важность модернизации содержания учебных курсов и внедрении новых технологий обучения иностранному языку. Проанализирована специфика и возможности мобильного обучения как эффективной дистанционной технологии, определены преимущества и недостатки ее использования в обучении иностранному языку. Доказано, что повседневное использование студентами мобильных телефонов и других устройств служит основным стимулом массового распространения мобильного обучения во всем мире. Охарактеризован положительные трансформации в методике преподавания иностранного языка, которые стимулирует мобильное обучение. Приведена классификация мобильных приложений, которые могут быть использованы в процессе преподавания английского языка для студентов. Описаны 5 мобильных приложений для изучения иностранного языка (Linguа Leo, LEXI24, English Listening, English Grammar Test, Learning English With The New York Times). Подведены, что мобильные устройства не заменяют традиционные методы обучения, а создают новую среду и возможности для него; они стали важным образовательным инструментом, которым можно успешно оперировать в обучении иностранному языку.ru
dc.description.abstractThe importance of the training courses content modernization and new technologies implementation in the foreign language learning process has been stressed in the article. The specifics and opportunities of mobile learning as an effective distance technology have been analyzed, the advantages and disadvantages of its applying in teaching foreign languages have been outlined. It’s been proven that daily applying of cell phones and other devices serves as a major incentive for mass distribution of mobile learning worldwide. The positive transformations in the methods of teaching foreign languages encouraged by mobile learning have been characterized. Classification of mobile software applications that can be used in teaching English have been presented. Five mobile applications for language learning (Lingua Leo, LEXI24, English Listening, English Grammar Test, Learning English With The New York Times) have been described. It’s been summed up that mobile devices can not replace traditional methods of learning, but can create a new environment and opportunities for it; they’ve become an important educational tool that can be successfully operated in foreign language teaching.en
dc.publisherКиїв-Вінниця : ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectm-learninguk_UA
dc.subjectінноваційна технологія навчанняuk_UA
dc.subjectіноземна моваuk_UA
dc.subjectпереваги й недоліки мобільного навчанняuk_UA
dc.subjectопераційна системаuk_UA
dc.subjectмобільний програмний додатокuk_UA
dc.subjectинновационная технология обученияuk_UA
dc.subjectиностранный языкuk_UA
dc.subjectпреимущества и недостатки мобильного обученияuk_UA
dc.subjectоперационная системаuk_UA
dc.subjectмобильный программное приложениеuk_UA
dc.subjectinnovative teachin g technologyuk_UA
dc.subjectforeign languageuk_UA
dc.subjectadvantages and disadvantages of mobile learninguk_UA
dc.subjectoperating systemuk_UA
dc.subjectmobile software applicationuk_UA
dc.titleM-learning як інноваційна технологія навчання іноземної мовиuk_UA
dc.title.alternativeM-learning как инновационная технология обучения иностранному языкуuk_UA
dc.title.alternativeM-learning as an innovative technology in foreign language teachinguk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record