Show simple item record

dc.contributor.authorСільвейстр, А. М.
dc.contributor.authorSіlveуstr, А. М.
dc.date.accessioned2020-08-10T11:52:59Z
dc.date.available2020-08-10T11:52:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationСільвейстр А. М. Цифрові лабораторії у підготовці майбутніх учителів хімії і біології / А. М. Сільвейстр // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 року /Відповідальний редактор: С. П. Величко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 124-125uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5265
dc.descriptionФізика. Цифрові лабораторії. Майбутні учителі хімії і біологіїuk_UA
dc.description.abstractРозглядається використання цифрових лабораторій у підготовці майбутніх учителів хімії і біології з фізики. З’ясовано, що використання цифрової лабораторії у підготовці майбутніх учителів хімії і біології розширює міждисциплінарні зв’язки (біохімічні, біофізичні, фізико-хімічні) та дає можливість моделювати фізичні, хімічні і біологічні процеси тощо.uk_UA
dc.description.abstractРассматривается использование цифровых лабораторий в подготовке будущих учителей химии и биологии по физике. Установлено, что использование цифровой лаборатории в подготовке будущих учителей химии и биологии расширяет междисциплинарные связи (биохимические, биофизические, физико-химические) и дает возможность моделировать физические, химические и биологические процессы и тому подобное.ru
dc.description.abstractThe use of digital laboratories in the training of future teachers of chemistry and biology in physics is considered. It was found that the use of digital laboratory in the training of future teachers of chemistry and biology expands interdisciplinary links (biochemical, biophysical, physicochemical) and allows to model physical, chemical and biological processes, etc.en
dc.publisherКіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем»uk_UA
dc.subjectцифрова лабораторіяuk_UA
dc.subjectпідготовкаuk_UA
dc.subjectміждисциплінарні зв’язкиuk_UA
dc.subjectмоделюванняuk_UA
dc.subjectпроцесиuk_UA
dc.subjectмайбутні учителі хімії і біологіїuk_UA
dc.subjectцифровая лабораторияuk_UA
dc.subjectподготовкаuk_UA
dc.subjectмеждисциплинарные связиuk_UA
dc.subjectмоделированиеuk_UA
dc.subjectпроцессыuk_UA
dc.subjectбудущие учителя химии и биологииuk_UA
dc.subjectdigital laboratoryuk_UA
dc.subjecttraininguk_UA
dc.subjectinterdisciplinary connectionsuk_UA
dc.subjectmodelinguk_UA
dc.subjectprocessesuk_UA
dc.subjectfuture teachers of chemistry and biologyuk_UA
dc.titleЦифрові лабораторії у підготовці майбутніх учителів хімії і біологіїuk_UA
dc.title.alternativeЦифровые лаборатории в подготовке будущих учителей химии и биологииuk_UA
dc.title.alternativeDigital laboratories in the training of future teachers of chemistry and biologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record