Show simple item record

dc.contributor.authorСільвейстр, А. М.
dc.contributor.authorSіlveуstr, А.М.
dc.date.accessioned2020-08-10T11:18:51Z
dc.date.available2020-08-10T11:18:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationСільвейстр А.М. Розвиток експериментальних умінь та навичок у майбутніх учителів хімії і біології / А.М. Сільвейстр // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 140-141uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147.091.313:53
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5261
dc.descriptionФізика. Лабораторні роботи. Фізичні явища.uk_UA
dc.description.abstractРозглядається розвиток експериментальних умінь та навичок у майбутніх учителів хімії і біології під час виконання лабораторних робіт. З’ясовано, що лабораторні роботи як і розв’язування задач підвищують ступінь самостійності студентів. Крім того у студентів проявляються передумови до вдосконалення процесу формування експериментальних умінь та навичок. Майбутні учителі хімії і біології мають можливість глибше зрозуміти основні фізичні закони і явища, які необхідні їм для розуміння та вивчення спеціальних дисциплін.uk_UA
dc.description.abstractРассматривается развитие экспериментальных умений и навыков у будущих учителей химии и биологии при выполнении лабораторных работ. Выяснено, что лабораторные работы по решению задач повышают степень самостоятельности студентов. Кроме того у студентов проявляются предпосылки к совершенствованию процесса формирования экспериментальных умений и навыков. Будущие учителя химии и биологии имеют возможность глубже понять основные физические законы и явления, которые необходимы им для понимания и изучения специальных дисциплин.ru
dc.description.abstractThe development of experimental skills in future teachers of chemistry and biology during laboratory work is considered. It has been found that laboratory work as well as problem solving increase the degree of independence of students. In addition, students have the prerequisites to improve the process of forming experimental skills. Future teachers of chemistry and biology have the opportunity to better understand the basic physical laws and phenomena that they need to understand and study special disciplines.en
dc.publisherБердянськ: БДПУuk_UA
dc.subjectекспериментальні уміння та навичкиuk_UA
dc.subjectлабораторні заняттяuk_UA
dc.subjectфізикаuk_UA
dc.subjectсуміжні дисципліниuk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectмайбутні учителі хімії і біологіїuk_UA
dc.subjectэкспериментальные умения и навыкиuk_UA
dc.subjectлабораторные занятияuk_UA
dc.subjectфизикаuk_UA
dc.subjectсмежные дисциплиныuk_UA
dc.subjectстудентыuk_UA
dc.subjectбудущие учителя химии и биологииuk_UA
dc.subjectexperimental skillsuk_UA
dc.subjectlaboratory classesuk_UA
dc.subjectphysicsuk_UA
dc.subjectrelated disciplinesuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectfuture teachers of chemistry and biologyuk_UA
dc.titleРозвиток експериментальних умінь та навичок у майбутніх учителів хімії і біологіїuk_UA
dc.title.alternativeРазвитие экспериментальных умений и навыков у будущих учителей химии и биологииuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of experimental skills in future teachers of chemistry and biologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record