Show simple item record

dc.contributor.authorСільвейстр, А. М.
dc.contributor.authorSіlveуstr, А.М.
dc.date.accessioned2020-08-10T09:27:24Z
dc.date.available2020-08-10T09:27:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationСільвейстр А.М. Вивчення фізики на нефізичних спеціальностях педагогічних університетів / А.М. Сільвейстр // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної IX (XIX) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 року. /Відповідальний редактор: С.П. Величко - Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 149-150uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5252
dc.descriptionФізика. Міжпредметні зв'язки. Педагогічні університети.uk_UA
dc.description.abstractРозглядається вивчення фізики на нефізичних спеціальностях педагогічних університетів. З’ясовано, що важливу роль у навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології відіграють міжпредметні зв’язки. Міжпредметні поняття є системами знань різних наук і мають інші механізми розвитку, при цьому їх формування не може бути здійснено тільки засобами однієї дисципліни.uk_UA
dc.description.abstractРассматривается изучения физики на нефизических специальностей педагогических университетов. Выяснено, что важную роль в обучение физики будущих учителей химии и биологии играют межпредметные связи. Межпредметные понятия являются системами знаний различных наук и имеют другие механизмы развития, при этом их формирования не может быть осуществлено только средствами одной дисциплины.ru
dc.description.abstractThe study of physics in non-physical specialties of pedagogical universities is considered. It has been found that interdisciplinary links play an important role in teaching physics to future chemistry and biology teachers. Interdisciplinary concepts are systems of knowledge of different sciences and have other mechanisms of development, and their formation can not be carried out only by means of one discipline.en
dc.publisherКіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем»uk_UA
dc.subjectфізикаuk_UA
dc.subjectміжпредметні зв’язкиuk_UA
dc.subjectнефізичні спеціальностіuk_UA
dc.subjectпедагогічні університетиuk_UA
dc.subjectмайбутні учителі хімії і біологіїuk_UA
dc.subjectфизикаuk_UA
dc.subjectмежпредметные связиuk_UA
dc.subjectнефизические специальностиuk_UA
dc.subjectпедагогические университетыuk_UA
dc.subjectбудущие учителя химии и биологииuk_UA
dc.subjectphysicsuk_UA
dc.subjectinterdisciplinary linksuk_UA
dc.subjectnon-physical specialtiesuk_UA
dc.subjectpedagogical universitiesuk_UA
dc.subjectfuture teachers of chemistry and biologyuk_UA
dc.titleВивчення фізики на нефізичних спеціальностях педагогічних університетівuk_UA
dc.title.alternativeИзучение физики на нефизических специальностей педагогических университетовuk_UA
dc.title.alternativeStudy of physics in non-physical specialties pedagogical universitiesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record