Show simple item record

dc.contributor.authorСільвейстр, Анатолій
dc.contributor.authorСильвейстр, Анатолий
dc.contributor.authorSilveystr, Anatoly
dc.date.accessioned2020-03-03T13:53:06Z
dc.date.available2020-03-03T13:53:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationСільвейстр А.М. Шляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології. / А.М. Сільвейстр. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С. 173-181uk_UA
dc.identifier.issnУДК 378.147.091.33:53
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4913
dc.descriptionФізика. Навчальні заняття. Мультимедіа.uk_UA
dc.description.abstractВ статті проаналізовано та обґрунтовано шляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біології педагогічних університетів. Встановлено специфіку вивчення фізики у майбутніх учителів хімії і біології, яка полягає в тому, що викладання фізики не тільки забезпечує високий рівень загальної освіти, але й має чітку фахову спрямованість для даних спеціальностей. В статті звертається також увага на появу принципово нових підходів до удосконалення викладання фізики, які здатні формувати навчальне середовище на базі засобів мультимедіа і сьогодні є одними із істотних показників у ефективності навчання.uk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализированы и обоснованы пути совершенствования преподавания физики у будущих учителей химии и биологии педагогических университетов. Установлена специфика изучения физики у будущих учителей химии и биологии, которая заключается в том, что преподавание физики не только обеспечивает высокий уровень общего образования, но имеет четкую профессиональную направленность для данных специальностей. В статье обращается также внимание на появление принципиально новых подходов к совершенствованию преподавания физики, которые способны формировать учебную среду на базе средств мультимедиа и сегодня являются одними из существенных показателей в эффективности обучения.ru
dc.description.abstractThe paper analyzed and the ways of improving future teachers of physics chemistry and biology teaching universities. Determined the specific study of future teachers of physics chemistry and biology, which is the teaching of physics should not only provide a high level of general education, but also have a clear professional orientation for these specialties. The article also drawn attention to the emergence of innovative approaches to improve the teaching of physics, which are able to form a learning environment based on multimedia and today is one of the significant indicators of the effectiveness of training.en
dc.publisherУмань: ФОП Жовтий О.О.uk_UA
dc.subjectвикладанняuk_UA
dc.subjectнавчальні заняттяuk_UA
dc.subjectфізикаuk_UA
dc.subjectмайбутні учителіuk_UA
dc.subjectпреподаваниеuk_UA
dc.subjectучебные занятияuk_UA
dc.subjectфизикаuk_UA
dc.subjectбудущие учителяuk_UA
dc.subjectteachinguk_UA
dc.subjectclassesuk_UA
dc.subjectphysicsuk_UA
dc.subjectfuture teachersuk_UA
dc.titleШляхи удосконалення викладання фізики у майбутніх учителів хімії і біологіїuk_UA
dc.title.alternativeПути совершенствования преподавания физики у будущих учителей химии и биологииuk_UA
dc.title.alternativeWays of improving teaching physics future teachers of chemistry and biologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record