Show simple item record

dc.contributor.authorЗалецька, Ю. М.
dc.contributor.authorЗалецкая, Ю. Н.
dc.contributor.authorZaletska, Yu. M.
dc.contributor.authorТуржанська, О. С.
dc.contributor.authorТуржанская, О. С.
dc.contributor.authorTurzhanska, O. S.
dc.date.accessioned2017-10-31T12:35:01Z
dc.date.available2017-10-31T12:35:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationЗалецька Ю. М. Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості / Ю. М. Залецька, О. С. Туржанська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. — Київ-Вінниця : Планер, 2014. — Випуск 39. — С. 209-214uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.015.31:510.644.1
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1328
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології. Психолого-педагогічні основи впровадженняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості за допомогою програми Fuzzy Logic Toolbox системи MATLAB.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрена модель определения уровней творческих способностей личности, в основу которой положено соответствие элементов балльной и вербальной (лингвистической) шкал. Разработанная автоматизированная система для поддержки принятия решений относительно творческих способностей личности с помощью программы Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB.ru
dc.description.abstractIn this paper the model determine levels of creative abilities of the individual, which is based on line items and scoring verbal (linguistic) scales. Developed an automated system to support decision-making on the creative abilities of the individual using the Fuzzy Logic Toolbox of MATLAB.en
dc.publisherКиїв-Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectнечітка множинаuk_UA
dc.subjectфункція належностіuk_UA
dc.subjectлінгвістична зміннаuk_UA
dc.subjectтворчі здібностіuk_UA
dc.subjectнечеткое множествоuk_UA
dc.subjectфункция принадлежностиuk_UA
dc.subjectлингвистическая переменнаяuk_UA
dc.subjectтворческие способностиuk_UA
dc.subjectfuzzy setuk_UA
dc.subjectmembership functionuk_UA
dc.subjectlinguistic variable creativityuk_UA
dc.titleАвтоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистостіuk_UA
dc.title.alternativeАвтоматизированная система для поддержки принятия решений по творческих способностей личностиuk_UA
dc.title.alternativeAutomated system to support decision making on creative abilities of the individualuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record