Show simple item record

dc.contributor.authorAdabashev, B. V.
dc.contributor.authorАдабашев, Б. В.
dc.contributor.authorКадемія, М. Ю.
dc.contributor.authorКадемия, М. Ю.
dc.contributor.authorKademiia, M. Yu.
dc.date.accessioned2017-10-31T11:46:00Z
dc.date.available2017-10-31T11:46:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationАдабашев Б. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів / Б. В. Адабашев, М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. — Київ-Вінниця : Планер, 2014. — Випуск 39. — С. 142-147uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147.091.313
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1324
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології. Іінноваційні методики навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянута проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства. Використання сучасних інформаційних технологій в підвищенні мотивації навчання студентів в університеті, формування їх професійних якостей в контексті майбутньої професійної діяльності.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблема модернизации профессиональной подготовки будущих учителей в условиях информационного общества. Использование современных информационных технологий в повышении мотивации обучения студентов в университете, формирование их профессиональных качеств в контексте будущей профессиональной деятельности.ru
dc.description.abstractThe future teachers’ professional training modernization problem in information-oriented society conditions and the use of modern IT in students’ education motivation improvement in the university, their professional qualities in the future professional activity context has been considered in the article.en
dc.publisherКиїв-Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectВеб-технологіїuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectмодернізація освітиuk_UA
dc.subjectпроектні технології навчанняuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectВеб-квестuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectмодернизация образованияuk_UA
dc.subjectпроектные технологии обученияuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовка.uk_UA
dc.subjectWeb technologiesuk_UA
dc.subjectinformative-communicative technologiesuk_UA
dc.subjectEducation modernizationuk_UA
dc.subjecteducation project technologiesuk_UA
dc.subjectprofessional traininguk_UA
dc.titleМодернізація професійної підготовки майбутніх учителівuk_UA
dc.title.alternativeМодернизация профессиональной подготовки будущих учителейuk_UA
dc.title.alternativeModernization of the training of future teachersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record