Show simple item record

dc.contributor.authorКобися, А. П.
dc.contributor.authorПорицька, І. О.
dc.contributor.authorКобыся, А. П.
dc.contributor.authorKobysia, A. P.
dc.contributor.authorПорицкая, И. А.
dc.contributor.authorPorytska, I. O.
dc.date.accessioned2017-10-27T12:07:23Z
dc.date.available2017-10-27T12:07:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationКобися А. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні української мови у загальноосвітніх закладах / А. П. Кобися, І. О. Порицька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова) [та ін.]. — Київ-Вінниця : Планер, 2014. — Випуск 39. — С. 29-33uk_UA
dc.identifier.otherУДК [373.5.091.33:004.77] : 8
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1317
dc.descriptionІнформаційні технології. Викладання української мовиuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто можливість використання електронних навчальних посібників під час вивчення української мови у старшій школі, описана методика використання електронних матеріалів для підвищення зацікавленості учнів, формування у них мовленнєвих компетенцій з використанням сучасного програмного і апаратного забезпечення.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрена возможность использования электронных учебных пособий при изучении украинского языка в старшей школе, описана методика использования электронных материалов для повышения заинтересованности учащихся, формирование у них речевых компетенций с использованием современного программного и аппаратного обеспечения.ru
dc.description.abstractThe article deals with the use of electronic textbooks in the study of the Ukrainian language in high school, described a technique using electronic materials to enhance the interest of students forming their speech competencies using modern software and hardware.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: Планерuk_UA
dc.subjectелектронний посібникuk_UA
dc.subjectмультимедійні технологіїuk_UA
dc.subjectукраїнська моваuk_UA
dc.subjectвідеоматеріалиuk_UA
dc.subjectкарти знаньuk_UA
dc.subjectэлектронное пособиеuk_UA
dc.subjectмультимедийные технологииuk_UA
dc.subjectукраинский языкuk_UA
dc.subjectвидеоматериалыuk_UA
dc.subjectкарты знанийuk_UA
dc.subjectelectronic guideuk_UA
dc.subjectmultimedia technologiesuk_UA
dc.subjectUkrainianuk_UA
dc.subjectvideosuk_UA
dc.subjectmaps knowledgeuk_UA
dc.titleВикористання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні української мови у загальноосвітніх закладахuk_UA
dc.title.alternativeИспользование информационно-коммуникационных технологий в преподавании украинского языка в общеобразовательных учрежденияхuk_UA
dc.title.alternativeUse of information and communication technologies in Ukrainian language teaching in general educational institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record