Recent Submissions

 • Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський) 

  Василюк, Алла; Мацей, Танась (Ніжин : М. М. Лисенко, 2013)
  Словник-лексикон містить освітні поняття, термінологію зі сфер методології, філософії, соціології, психології, інформаційної технології, а також назви та описи освітньо-педагогічних міжнародних організацій та інституцій, ...
 • Педагогічний словник-лексикон. Англоукраїнський. Українсько-англійський 

  Василюк, Алла (Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2004)
  Словник-лексикон містит освітні терміни та поняття, а також назви та описи освітньо-педагогічних міжнародних організацій та інституцій, інформацію про міжнародні освітні документи та програми з окремими адресами в інтернеті. ...
 • Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. 

  Василюк, Алла Володимирівна; Дей, М.; Vasylyuk, A.; Dei, M. (2019)
  У навчально-методичному посібнику розкрито сутність поняття, чинники, критерії, показники, індикатори та складові якості вищої освіти. Висвітлено питання якості вищої освіти у міжнародному контексті та ...
 • Theoretical and methodological approaches to the study of the problem of adult education. 

  Vasylyuk, A.; Skripnik, M. (2021)
  The presented monograph on adult education covers many aspects. First of all, it concerns the theoretical and methodological aspects of adult education. The discussed theories and philosophical directions as well as ...
 • Моніторинг якості початкової освіти 

  Василюк, А.; Vasylyuk, A.; Кіт, Г.; Kit, H. (Вінниця, 2023)
  У навчально-методичному посібнику представлено особливості моніторингу якості початкової освіти, питання державного контролю в управлінні діяльністю закладів загальної середньої освіти України, оцінювання професійної ...
 • Курсові роботи з педагогіки початкової освіти: навчально-методичний посібник 

  Демченко, О.П.; Кіт, Г.Г.; Любчак, Л.В. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2022)
  У навчально-методичному посібнику викладено вимоги до написання курсової роботи з педагогіки початкової освіти, розкрито особливості її структури, визначено послідовність етапів виконання, подано поради щодо опрацювання ...
 • Педагогічна практика: методичні рекомендації 

  Барановська, І. Г. (Вінниця: ВДПУ, 2022)
  Метою педагогічної практики з мистецьких дисциплін підготовки бакалаврів є оволодіння студентами професійними вміннями та навичками планування й організації педагогічного процесу шляхом безпосередньої участі в діяльності ...
 • Сучасна драматургія для дітей у контексті європейських традицій 

  Барановська, І.; Демченко, О.; Жовнич, О.; Казьмірчук, Н.; Стахова, І.; Подорожний, В. (Вінниця: ВДПУ, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Сучасна драматургія для дітей у контексті європейських традицій» підготовлено групою викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в рамках ОСВІТНЬОГО ...
 • Педагогічні технології інклюзивного навчання 

  Василюк, А.В.; Vasilyuk, A.V.; Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Bondar, Yu.V.; Хіля, А.В.; Хиля, А.В.; Khilya, A.V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
  У навчально-методичному посібнику представлено сучасні основні та допоміжні технології загальноосвітнього і корекційно-розвивального навчання, які доцільно застосовувати в інклюзивному класі. Посібник адресовано студентам ...
 • Методика музичного виховання : програма 

  Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  У програмі розглядаються теоретичні засади музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку, сучасні наукові концепції, методики та методи, на основі яких відбувається процес виховання музичної культури, розвиток ...
 • Теорія та методика музичного виховання: робоча програма 

  Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, О. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  У програмі розглядаються теоретичні засади музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку, сучасні наукові концепції, методики та методи, на основі яких відбувається процес виховання музичної культури, розвиток ...
 • Гра на дитячих музичних інструментах : програма 

  Шикирінська, Оксана; Шикиринская, О.; Shykyrinska, O. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
  Програма навчальної дисципліни «Гра на дитячих музичних інструментах» містить такі розділи: 1) теоретичний: Основи елементарної теорії музики (реалізується у процесі індивідуальних занять); 2) практичний: Специфіка гри на ...
 • Музичне мистецтво з методикою навчання 

  Коваль, Т. В.; Koval, T. V. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
  Викладання навчальної дисципліни “Музичне мистецтво з методикою навчання” забезпечує формування у студентів комплексу ключових психолого-педагогічних, естетичних та мистецьких компетентностей шляхом набуття власного ...
 • Основи музично-виконавської майстерності ^ hобоча програма 

  Барановська, И. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskaya, I. G. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
  Робоча програма «Основи музично-виконавської майстерності» для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. Мистецтво.
 • Гра на дитячих музичних інструментах : робоча програма 

  Барановська, І. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskaya, I. G. (Вінниця:ВДПУ, 2020)
  Робоча програма «Гра на дитячих музичних інструментах» розроблена для студентів спеціальносты 013 Початкова освіта, освітніх програм 1. Початкова освіта. Мистецтво; 2. Початкова освіта. Логопедія; 3. Початкова освіта. ...
 • Методика організації ігрової діяльності: практикум 

  Любчак, Л.В.; Lyubchak, L.V.; Колеснік, К.А.; Колесник, Е.А.; Kolesnik, K.A. (Вінниця : ЦОП “Документ Принт”, 2017)
  У практикумі з дисципліни «Ігрова діяльність» містяться матеріали для закріплення знань студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв для спеціальності «Дошкільна освіта». Пропонований практикумк створений ...
 • Технології творчого розвитку молодших школярів на уроках галузі «Мови та літератури» 

  Лапшина, І.М.; Лапшина, И.Н.; Lapshina, I.N.; Родюк, Н.Ю.; Rodiuk, N.Y. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
  Інформаційне видання містить історико-педагогічний аналіз технологій розвитку творчої особистості, конкретні приклади зазначених технологій з детальним їх описом. У виданні подано термінологічний словник та покажчик ...
 • Зарубіжна література для дітей 

  Комарівська, Н.О.; Комаривская, Н.О.; Komarivska, N.O. (Вінниця, ТОВ «Твори», 2018)
  У посібнику зібрані кращі твори для дітей молодшого шкільного віку, створені зарубіжними письменниками в різні часи розвитку літератури. Подаються зразки фольклорних творів для дітей. Заслуговують на увагу оглядові статті ...
 • Перші кроки соціального педагога на шляху до професії: вступ до спеціальності 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Вінниця: ТОВ«Нілан-ЛТД», 2013)
  Посібник має на меті ознайомити студентів з азами соціальної педагогіки як науки і практичної дисципліни, розкрити суть і специфіку соціально-педагогічної діяльності, сформувати в них цілісне уявлення про ...
 • Практикум з історії педагогіки 

  Демченко, О. П.; Демченко, Е. П.; Demchenko, O. P. (Київ : Видавничий Дім «Слово», 2012)
  Посібник містить матеріали для роботи студентів на лекціях, під час самостійної роботи, підготовки до семінарських і практичних завдань. У посібнику представлено орієнтовні плани лекцій, систему проблемних запитань і ...

View more