Show simple item record

dc.contributor.authorРутковська, О.М.
dc.contributor.authorRutkovska, O.M.
dc.contributor.authorЦина, А.Ю.
dc.contributor.authorTsina, A.Yu.
dc.date.accessioned2021-09-23T05:48:47Z
dc.date.available2021-09-23T05:48:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationРутковська О.М. Методика трудового навчання як навчальний предмет і галузь педагогічної науки / О.М. Рутковська, А.Ю. Цина // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – С. 104-107uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.016:62/64
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9057
dc.descriptionОбразотворче мистецтво. Педагогічна наука. Дидактичні принципи.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається змістовий склад і структура понятійного конструкту «методика трудового навчання». Аналізуються становлення методики трудового навчання як навчального предмету і галузі педагогічної науки, шляхи визначення її цілей, завдань, дидактичних принципів, змісту, методів, форми організації трудового навчання на сучасному етапі розвитку освіти.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается содержательный состав и структура понятийного конструкта «методика трудового обучения». Анализируются становление методики трудового обучения как учебного предмета и отрасли педагогической науки, пути определения ее целей, задач, дидактических принципов, содержания, методов, формы организации трудового обучения на современном этапе развития образования.ru
dc.description.abstractThe article considers the semantic composition and structure of the conceptual construct «methods of labor training». The formation of methods of labor training as a subject and branch of pedagogical science, ways to determine its goals, objectives, didactic principles, content, methods, forms of organization of labor training at the present stage of education are analyzed.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectтрудове навчанняuk_UA
dc.subjectметодикаuk_UA
dc.subjectметаuk_UA
dc.subjectзавданняuk_UA
dc.subjectдидактичні принципиuk_UA
dc.subjectзмістuk_UA
dc.subjectметодиuk_UA
dc.subjectформи організації навчанняuk_UA
dc.subjectтрудовое обучениеuk_UA
dc.subjectметодикаuk_UA
dc.subjectцельuk_UA
dc.subjectзадачиuk_UA
dc.subjectдидактические принципыuk_UA
dc.subjectсодержаниеuk_UA
dc.subjectметодыuk_UA
dc.subjectформы организации обученияuk_UA
dc.subjectlabor traininguk_UA
dc.subjectmethodsuk_UA
dc.subjectpurposeuk_UA
dc.subjecttasksuk_UA
dc.subjectdidactic principlesuk_UA
dc.subjectcontentuk_UA
dc.subjectmethodsuk_UA
dc.subjectforms of organization of traininguk_UA
dc.titleМетодика трудового навчання як навчальний предмет і галузь педагогічної наукиuk_UA
dc.title.alternativeМетодика трудового обучения как учебный предмет и отрасль педагогической наукиuk_UA
dc.title.alternativeMethods of labor training as a subject and a branch of pedagogical scienceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record