Show simple item record

dc.contributor.authorКоробань, О. В.
dc.contributor.authorKoroban, O. V.
dc.date.accessioned2021-09-13T11:39:32Z
dc.date.available2021-09-13T11:39:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationКоробань О.В. Застосування Smart-технологій для розвитку компетентностей студентів закладів вищої освіти / О.В.Коробань // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – С. 15-18uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.14.015.62
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9049
dc.descriptionОбразотворче мистецтво. Професійна освіта. Smart-технологіїuk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено теоретичному розгляду феномена – Smart-технологій в сучасній освіті з позицій розвитку універсальних і професійних компетентностей. Процес навчання студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) передбачає звернення до інновацій, оскільки застосування нових технологій істотно розширює межі і викладання, і отримання знань, і застосування умінь і навичок у практичній діяльності. Педагогічні та освітні інновації – особливо значиме явище для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», як для майбутніх бакалаврів, так і для магістрів, оскільки вони найбільшою мірою відкриті для впровадження нових технологій – і в процесі навчання, і в професійній діяльності. Тому основною метою статті є визначення Smart-технологій в якості важливого інструментарію для розвитку компетентностей студентів, які обрали професію викладача в галузі комп’ютерних технологій. Аналітичне узагальнення особливостей включення Smart-технологій в навчання дозволило зробити висновок про високу цінність і багатогранність здійснюваних освітніх інновацій.uk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена теоретическому рассмотрению феномена - Smart-технологий в современном образовании с позиций развития универсальных и профессиональных компетенций. Процесс обучения студентов в учреждениях высшего образования (ЗВО) предусматривает обращение к инновациям, поскольку применение новых технологий существенно расширяет границы и преподавания, и получения знаний, и применение умений и навыков в практической деятельности. Педагогические и образовательные инновации - особенно значимое явление для специальности «Профессиональное образование. Компьютерные технологии », как для будущих бакалавров, так и для магистров, поскольку они в наибольшей степени открыты для внедрения новых технологий - и в процессе обучения, и в профессиональной деятельности. Поэтому основной целью статьи является определение Smart-технологий в качестве важного инструментария для развития компетенций студентов, выбравших профессию преподавателя в области компьютерных технологий. Аналитическое обобщение особенностей включения Smart-технологий в обучение позволило сделать вывод о высокой ценности и многогранность осуществляемых образовательных инноваций.ru
dc.description.abstractThe article is assigned to the theoretical view of the phenomenon of smart-technologies in the current knowledge of the development of universal and professional competences. The process of nurturing students at the Higher Education Institution, transferring the development to innovations, the accumulation of new technologies, and the expansion of the boundaries and victories, and the rejection of knowledge, and the rejection of knowledge, and the establishment of less knowledge and practical skills Pedagogical and educational innovations are a particularly significant phenomenon for the specialty «Professional education. Computer technologies», both for maybut bachelors, as well as for masters, as well as the scent of the best world for the introduction of new technologies - both in the process of learning, and in professional development. To that, the main point is the statty є the value of smart-technologies in the capacity of an important tool for the development of the competencies of students, who have turned the profession into vicladac in the halls of computer technologies. The analytical publicity of the features of the inclusion of smart technologies in the present allowed the creation of new ideas for the high value and richness of the innovative innovations.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectsmart-технологіїuk_UA
dc.subjectкомпетенстністьuk_UA
dc.subjectуніверсальні компетентностіuk_UA
dc.subjectпрофесійні компетентностіuk_UA
dc.subjectsmart-технологииuk_UA
dc.subjectкомпетенстностьuk_UA
dc.subjectуниверсальные компетентностиuk_UA
dc.subjectпрофессиональные компетентностиuk_UA
dc.subjectsmart-technologiesuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectuniversal competenceuk_UA
dc.subjectprofessional competenceuk_UA
dc.titleЗастосування Smart-технологій для розвитку компетентностей студентів закладів вищої освітиuk_UA
dc.title.alternativeПрименение Smart-технологий для развития компетенций студентов высших учебных заведенийuk_UA
dc.title.alternativeApplication of Smart-technologies for competence development students of higher education institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record