Show simple item record

dc.contributor.authorХоруженко, Т.А.
dc.contributor.authorKhoruzhenko, T.A.
dc.date.accessioned2021-09-13T10:58:06Z
dc.date.available2021-09-13T10:58:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationХоруженко Т.А. Організація проєктно-технологічної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій на заняттях з фахових дисциплін / Т.А.Хоруженко // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – С. 3-6uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9048
dc.descriptionОбразотворче мистецтво.Проєктно-технологічна діяльність. Фахові дисципліни.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто шляхи організації проєктно-технологічної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій на заняттях з фахових дисциплін. Зокрема, окреслено вимоги до проєктного навчання в закладі вищої педагогічної освіти, висвітлено особливості формулювання тематики творчих проєктів, виявлено та схарактеризовано види проєктів, які доречно використовувати на заняттях з фахових дисциплін, зокрема під час вивчення технології приготування кулінарних страв і кондитерських виробів.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассмотрены пути организации проектно-технологической деятельности будущих учителей трудового обучения и технологий на занятиях по специальным дисциплинам. В частности, определены требования к проектно обучения в заведении высшего педагогического образования, освещены особенности формулировки тематики творческих проектов, обнаружено и охарактеризован виды проектов, которые уместно использовать на занятиях по специальным дисциплинам, в частности при изучении технологии приготовления кулинарных блюд и кондитерских изделий.ru
dc.description.abstractThe article considers the ways of organizing project-technological activities of future teachers of labor education and technology in classes on professional disciplines. In particular, the requirements for project training in higher pedagogical education are outlined, the peculiarities of formulating the themes of creative projects are highlighted, the types of projects that are appropriate to use in professional disciplines, in particular when studying the technology of cooking and confectionery, are identified and characterized.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectпроєктно-технологічна діяльністьuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителі трудового навчання та технологійuk_UA
dc.subjectфахові дисципліниuk_UA
dc.subjectпроектно-технологическая деятельностьuk_UA
dc.subjectбудущие учителя трудового обучения и технологийuk_UA
dc.subjectпрофессиональные дисциплиныuk_UA
dc.subjectproject-technological activityuk_UA
dc.subjectfuture teachers of labor education and technologiesuk_UA
dc.subjectprofessional disciplinesuk_UA
dc.titleОрганізація проєктно-технологічної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій на заняттях з фахових дисциплінuk_UA
dc.title.alternativeОрганизация проектно-технологической деятельности будущих учителей трудового обучения и технологий на занятиях по специальным дисциплинамuk_UA
dc.title.alternativeOrganization of design and technological activities of future teachers labor training and technology in classes on professional disciplinesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record