Show simple item record

dc.contributor.authorІванчук, Анатолій
dc.contributor.authorИванчук, Анатолий
dc.contributor.authorIvanchuk, Anatoliy
dc.contributor.authorБереженна, Ліна
dc.contributor.authorБереженная, Лина
dc.contributor.authorBerezhenna, Lina
dc.date.accessioned2021-08-31T13:40:55Z
dc.date.available2021-08-31T13:40:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationІванчук А. В., Береженна Л. Ю. Підхід до формування уявлень про основи техніки в молодших школярів / А. В. Іванчук, Л. Ю. Береженна // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9-10 липня 2021р. / ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. – С. 24 – 28.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9002
dc.descriptionПочаткова освіта, основи технікиuk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано підхід до формування уявлень про основи техніки в молодших школярів, заснований на використанні узагальнених технічних понять «технічна функція» і «технічні властивості». З технічною функцією пов’язане базове технічне явище передачі механічного руху на відстань, а з технічними властивостями – технічні явища зміни швидкості руху та обертального моменту.uk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснована подход к формированию представлений об основах техники у младших школьников, основанный на использовании обобщенных технических понятий «техническая функция» и «технические характеристики». С технической функцией связано базовое техническое явление передачи механического движения на расстояние, а с техническими свойствами - технические явления изменения скорости движения и крутящего момента.ru
dc.description.abstractThe article substantiates the approach to the formation of ideas about the basics of technology in junior high school students, based on the use of generalized technical concepts of "technical function" and "technical properties". The technical function is associated with the basic technical phenomenon of transmission of mechanical motion over a distance, and with the technical properties - the technical phenomena of changes in speed and torque.en
dc.publisherК.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»uk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectоснови технікиuk_UA
dc.subjectтехнічні знанняuk_UA
dc.subjectпривод машиниuk_UA
dc.subjectтехнічні явищаuk_UA
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA
dc.subjectосновы техникиuk_UA
dc.subjectтехнические знанияuk_UA
dc.subjectпривод машиныuk_UA
dc.subjectтехнические явленияuk_UA
dc.subjectjunior high school studentsuk_UA
dc.subjectbasics of technologyuk_UA
dc.subjecttechnical knowledgeuk_UA
dc.subjectmachine driveuk_UA
dc.subjecttechnical phenomenauk_UA
dc.titleПідхід до формування уявлень про основи техніки в молодших школярівuk_UA
dc.title.alternativeПодход к формированию представлений об основах техники у младших школьниковuk_UA
dc.title.alternativeAn approach to the formation of ideas about the basics of technology in junior high school studentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record