Show simple item record

dc.contributor.authorБабчук, Ю. М.
dc.contributor.authorБабчук, Ю. Н.
dc.contributor.authorBabchuk, Yu. M.
dc.contributor.authorГрицак, А. В.
dc.contributor.authorHrytsak, A. V.
dc.contributor.authorКоломієць, Д. І.
dc.contributor.authorКоломиец, Д. И.
dc.contributor.authorKolomiyets, D. I.
dc.date.accessioned2019-05-16T10:33:16Z
dc.date.available2019-05-16T10:33:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБабчук Ю. М. Stem/steam/stream – інноваційні підходи в трудовому навчанні / Ю. М. Бабчук, А. В. Грицак, Д. І. Коломієць // Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій : збірник наукових праць / В. С. Гаркушевський (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018. – Вип. 1. – С.13-15uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.04:001.895
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4328
dc.descriptionТехнологічна освіта. Інтеграція знань. STEM-освітаuk_UA
dc.description.abstractУ статті визначено основні тенденції світових освітніх реформ. Охарактеризовано напрями інтеграції знань. Показано, що в багатьох країнах світу основою реформування систем освіти стала STEM-освіта і STEAM-освіта. Ці види освіти передбачають інтеграцію наукових досягнень, сучасних технологій, інженерії, гуманітарних наук й математики під час виконання проектної діяльності. Вказано на можливість і необхідність упровадження STEAM-проектів у трудовому навчанні.uk_UA
dc.description.abstractВ статье определены основные тенденции мировых образовательных реформ. Охарактеризованы направления интеграции знаний. Показано, что во многих странах мира основой реформирования систем образования стала STEM-образование и STEAM-образование. Эти виды образования предусматривают интеграцию научных достижений, современных технологий, инженерии, гуманитарных наук и математики при выполнении проектной деятельности. Указано на возможность и необходимость внедрения STEAM-проектов в трудовом обучении.ru
dc.description.abstractThe article outlines the main tendencies of world educational reforms. Directions of integration of knowledge have been described. It has also been shown that in many countries the STEM-education and STEAM-education compose the basis for the educational systems reforms. These types of education foresee integration of contemporary scientific achievements, modern technology, engineering, Humanities and mathematics while carrying out project activities. It has also been indicated on the possibility and necessity of introducing STREAM-projects into the work training.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля»uk_UA
dc.subjectінтеграція знаньuk_UA
dc.subjectпроектна діяльністьuk_UA
dc.subjectSTEM-освітаuk_UA
dc.subjectSTEAM-освітаuk_UA
dc.subjectSTREAM-проектиuk_UA
dc.subjectинтеграция знанийuk_UA
dc.subjectпроектная деятельностьuk_UA
dc.subjectSTEM-образованиеuk_UA
dc.subjectSTEAM-образованиеuk_UA
dc.subjectSTREAM-проектыuk_UA
dc.subjectintegration of knowledgeuk_UA
dc.subjectproject activityuk_UA
dc.subjectSTEM-educationuk_UA
dc.subjectSTEAM-educationuk_UA
dc.subjectSTREAM-projectsuk_UA
dc.titleStem/steam/stream – інноваційні підходи в трудовому навчанніuk_UA
dc.title.alternativeStem / steam / stream - инновационные подходы в трудовом обученииuk_UA
dc.title.alternativeStem / steam / stream - innovative approaches in labor educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record