Show simple item record

dc.contributor.authorСоловей, В. В.
dc.contributor.authorSolovei, V. V.
dc.contributor.authorДеркач, М. О.
dc.contributor.authorДеркач, М. А.
dc.contributor.authorDerkach, M. O.
dc.date.accessioned2019-05-15T08:32:12Z
dc.date.available2019-05-15T08:32:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСоловей В. В. Особливості формування національної свідомості учнів через відродження народних ремесл на уроках трудового навчання / В. В. Соловей, М. О. Деркач // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 1. – С. 199-203uk_UA
dc.identifier.otherУДК 372.8(004):378:6(375)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4312
dc.descriptionТехнологічна освіта. Національна свідомість. Народна художня творчістьuk_UA
dc.description.abstractУ статті висвітлено проблему впливу декоративно-ужиткового мистецтва на формування національної свідомості учнів на уроках трудового навчання; проаналізовано праці науковців щодо проблем формування національної свідомості учнів.uk_UA
dc.description.abstractВ статье освещена проблема влияния декоративно-прикладного искусства на формирование национального сознания учащихся на уроках трудового обучения; проанализированы труды ученых по проблемам формирования национального сознания учащихся.ru
dc.description.abstractThe article deals with the problem of the influence of decorative and applied arts on the formation of national consciousness of students at the lessons of labor education; The works of scientists on problems of formation of national consciousness of students are analyzed.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectдекоративно-ужиткове мистецтвоuk_UA
dc.subjectнаціональна свідомістьuk_UA
dc.subjectпатріотичне виховання молодіuk_UA
dc.subjectтворчі здібностіuk_UA
dc.subjectдекоративно-прикладное искусствоuk_UA
dc.subjectнациональное сознаниеuk_UA
dc.subjectпатриотическое воспитание молодежиuk_UA
dc.subjectтворческие способностиuk_UA
dc.subjectarts and craftsuk_UA
dc.subjectnational consciousnessuk_UA
dc.subjectpatriotic education of youthuk_UA
dc.subjectcreative abilitiesuk_UA
dc.titleОсобливості формування національної свідомості учнів через відродження народних ремесл на уроках трудового навчанняuk_UA
dc.title.alternativeОсобенности формирования национального сознания учащихся через возрождение народных ремесел на уроках трудового обученияuk_UA
dc.title.alternativeFeatures of formation of national consciousness of students through the revival of folk crafts in the lessons of labor traininguk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record