Show simple item record

dc.contributor.authorЦвілик, С. Д.
dc.contributor.authorЦвилык, С. Д.
dc.contributor.authorTsvilik, S. D.
dc.contributor.authorАсаулова, Т. В.
dc.contributor.authorAsaulova, T. V.
dc.date.accessioned2019-05-02T18:42:42Z
dc.date.available2019-05-02T18:42:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЦвілик С. Д. Аналіз геометричної форми та розмірів деталі під час комп'ютерного моделювання тривимірних об'єктів / С. Д. Цвілик, Т. В. Асаулова // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. – Вип. 2. – С. 61 - 68.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.091.33:004.946
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4253
dc.descriptionКомп'ютерне моделювання. Проектно-конструкторська документація. Технологічна освітаuk_UA
dc.description.abstractУ статті аналізуються функції і логічні операції комп’ютерного моделювання тривимірних тіл й аналізу їх геометричної форми, що застосовуються у процесі виготовлення проектно-конструкторської документації та під час навчання графічних дисциплін у середній, професійній школі та в закладах вищої освіти. Встановлено, що застосування комп’ютерних моделей під час аналізу геометричної форми предмета активізує освітній процес, прискорює процеси проектування, оновлює графічні знання на основі сучасних комп’ютерних технологій.uk_UA
dc.description.abstractВ статье анализируются функции и логические операции компьютерного моделирования трехмерных тел и анализа их геометрической формы, применяемые в процессе изготовления проектно-конструкторской документации и при обучении графических дисциплин в средней, профессиональной школе и в учреждениях высшего образования. Установлено, что применение компьютерных моделей при анализе геометрической формы предмета активизирует образовательный процесс, ускоряет процессы проектирования, обновляет графические знания на основе современных компьютерных технологий.ru
dc.description.abstractIn the statistics, the functions and logistical operations of the computer model of the three-dimensional analysis of the geometric form, which are implemented in the design and design documents, and at the same time, in the process of design, the design documents, the design of the project, and the rest of the rest of the workforce are based on the design and design documents, and at the same time It has been established by compositing models of the first time analyzing geometrically to form the subject of the active process, regretting the design process, which is graphical knowledge based on the latest computer technologies.en
dc.publisherВінниця: ПП Балюк І. Б.uk_UA
dc.subjectсистемиuk_UA
dc.subjectкомп'ютерна графікаuk_UA
dc.subjectтехнологіїuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectсистемыuk_UA
dc.subjectкомпьютерная графикаuk_UA
dc.subjectтехнологииuk_UA
dc.subjectобразованиеuk_UA
dc.subjectsystemsuk_UA
dc.subjectcomputer graphinguk_UA
dc.subjecttechnologyuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.titleАналіз геометричної форми та розмірів деталі під час комп’ютерного моделювання тривимірних об'єктівuk_UA
dc.title.alternativeАнализ геометрической формы и размеров деталей при компьютерном моделировании трехмерных объектовuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of the geometric shape and dimensions of parts in the computer simulation of three-dimensional objectsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record