Show simple item record

dc.contributor.authorІванчук, А. В.
dc.contributor.authorИванчук, А. В.
dc.contributor.authorIvanchuk, A. V.
dc.contributor.authorШепітко, О. В.
dc.contributor.authorШепитко, А. В.
dc.contributor.authorShepitko, O. V.
dc.date.accessioned2018-06-08T17:07:40Z
dc.date.available2018-06-08T17:07:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationІванчук А. В. Методичні аспекти навчання учнів основ техніки / А. В. Іванчук, О. В. Шепітко // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр./ С. В. Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2018. - Вип.15. - С. 147 - 150.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3060
dc.descriptionТехнологічна освіта. Машинознавство. Технічне мислення.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема мотивації школярів до вивчення основ техніки. Обґрунтовано використання в якості об’єктів проектування моделей фрикційних передач. Передбачено можливість актуалізації навчальних технічних задач на всіх етапах проектування та в основних структурних елементах уроків.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблема мотивации школьников к изучению основ техники. Обосновано использование в качестве объектов проектирования моделей фрикционных передач. Предусмотрена возможность актуализации учебных технических задач на всех этапах проектирования и в основных структурных элементах уроков.ru
dc.description.abstractThe article deals with the problem of students' motivation to study the fundamentals of technology. The use of friction gear models as design objects is substantiated. The possibility of actualization of educational technical tasks at all stages of designing and in the basic structural elements of lessons is provided.en
dc.publisherВінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля"uk_UA
dc.subjectпривід машиниuk_UA
dc.subjectмеханічні передачіuk_UA
dc.subjectвластивості механічних передачuk_UA
dc.subjectтехнічне мисленняuk_UA
dc.subjectметод проектуванняuk_UA
dc.subjectмоделі фрикційних передачuk_UA
dc.subjectпривод машиныuk_UA
dc.subjectмеханические передачиuk_UA
dc.subjectсвойства механических передачuk_UA
dc.subjectтехническое мышлениеuk_UA
dc.subjectметод проектированияuk_UA
dc.subjectмодели фрикционных передачuk_UA
dc.subjectcar driveuk_UA
dc.subjectmechanical transmissionuk_UA
dc.subjectmechanical transmission propertiesuk_UA
dc.subjecttechnical thinkinguk_UA
dc.subjectdesign methoduk_UA
dc.subjectfriction gear modelsuk_UA
dc.titleМетодичні аспекти навчання учнів основ технікиuk_UA
dc.title.alternativeМетодические аспекты обучения школьников основам техникиuk_UA
dc.title.alternativeMethodological aspects of teaching students the basics of technologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record