Recent Submissions

 • Правовий статус губернських і повітових старост Української Держави П. Скоропадського 

  Калитко, С. Л.; Кравчук, О. М. (Київ, 2011)
  У статті аналізується правовий статус губернських і повітових старост в Українській Державі гетьмана П. Скоропадського, висвітлено процес розширення їх владних повноважень та недоліки гетьманської реформи місцевих ...
 • Тести з філософії 

  Гриб, В. І. (Вінниця: ВДПУ, 2021)
  У посібнику подано тестові завдання для самоконтролю студентів, що передбачають більш ефективне засвоєння тем навчального курсу "Філософія".
 • Ідея Чехословацької державності у політичній концепції Т. Ґ. Масарика в період Першої світової війни 

  Кравчук, О. М. (Харків, 2019)
  Т. Ґ. Масарик зумів максимально використати нові геополітичні можливості воєнного часу. Його політичні рішення, смілива і далекосяжна програма мобілізували чехів і словаків у їх визвольній боротьбі, сформували державотворчу ...
 • Освіта польської національної меншини на Поділлі: історія та сучасність 

  Кононенко, Валерій; Kononenko, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Польська національна освіта на Поділлі пройшла періоди свого становлення, розквіту у період політики «коренізації» та поступового занепаду у період утвердження сталінського тоталітарного режиму. Лише з проголошенням ...
 • Справа Домбровської-Грач 

  Кравченко, Павло; Kravchenko, P. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  «Польська операція» у певному розумінні була найкривавішою серед інших, що мали місце у 1937-1938 рр., хоча кількісно вона займала друге місце після «куркульської операції». 143 810 осіб були заарештовані в СРСР, розстріляні ...
 • Участь подолян у боях за звільнення Польщі від нацистської окупації 

  Гальчак, Сергій; Galchak, S.; Гальчак, Ніна; Galchak, N. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Уродженець с. Вендичани Могилів-Подільського району Станіслав Гільярович Поплавський спершу закінчив Харківське військове училище, потім військову академію ім. М. В. Фрунзе. Працював у ній викладачем. На фронтах війни з ...
 • Поляки Поділля в умовах комуністичних експериментів 1920-х рр. 

  Войнаровський, Анатолій; Войнаровский, А.; Voinarovskyi, A.; Мазур, Інна; Мазур, И.; Mazur, I. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Більшовицька політика коренізації мала подвійні стандарти – з одного боку декларувалася політика лояльності до національних громад, створювалися зовнішні ознаки повноправного освітнього і культурного життя. З іншого до ...
 • Зовнішньополітичний «польський фактор» у настроях селянства Поділля у 1930-х рр. 

  Рубан, Володимир; Ruban, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Зважаючи на антирадянську спрямованість уряду Польщі, подільські селяни сподівалися, що військовий конфлікт призведе до падіння більшовицької влади, зміни політичної ситуації і, як наслідок, припинення комуністичних ...
 • Муровано-куриловчанин Федір Сумневич: з Волині на Волинь через Чехословаччину (1917-1929 рр.) 

  Зубко, Ольга; Zybko, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  В 1928 році «Російська допомогова акція» в ЧСР була цілком припинена. В цілому, це був перший рік світової економічної кризи і перший рік нового етапу в житті української празької міжвоєнної еміграції. Позаду залишались ...
 • Становище польської загальноосвітньої школи на початку 1930-х рр. 

  Ніколіна, Інна; Николина, И.; Nikolina, I.; Очеретяний, Володимир; Очерэтяный, В.; Ocheretyanuy, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Починаючи з 1932-33 рр., в галузі національної політики відбувалися негативні зміни, зумовлені посиленням тоталітарного сталінського режиму, в результаті яких відбувалося поступове згортання роботи по задоволенню культурних ...
 • Репресії проти поляків у 30-х роках ХХ ст. у селі Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області 

  Пірус, Тетяна; Pirus, T.; Пірус, Катерина; Пірус, К. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  У 30-х роках ХХ ст. у Рахнах-Лісових унаслідок жорстоких репресій стали жертвами багато людей – селян, робітників, службовців – поляків та українців. Трагічні події назавжди закарбувались у народній пам’яті. Мученицька ...
 • Вінницький ксьондз Я. Левинський та його преслідування радянською владою 

  Андрущак, Р. И.; Andrushcha, R. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  За сприяння уряду Речі Посполитої Я. Левинського вдалося включити до переліку осіб, що підлягали поверненню до Польщі в рамках радянсько-польської угоди про обмін політичними в’язнями та повернути 18 січня 1931 р. до Польщі. ...
 • Т. Ґ. Масарик про польську державність у праці «Слов’яни після війни» (1922 р.) 

  Кравчук, О. М.; Кравчук, А. Н.; Kravchuk, O. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Т. Ґ. Масарик був переконаний, що «Війна і повоєнні відносини спрямовують всі нації в Європі до домовленості, до взаємності і до єдності» [6, s. 297]. Усвідомлюючи, що процес об’єднання всіх держав Європи буде нелегким ...
 • Більшовицький наступ на римо-католицьку церкву в Україні у 1920-х рр. 

  Кузьмінець, Н. П.; Кузьминец, Н. П.; Kuzminets, N. P. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Політика радянської влади щодо римо-католиціької церкви становила важливу і специфічну частину загальної системи державно-церковних відносин і мала відверто атеїстичний і антагоністичний характер. Метою цієї політики була ...
 • Повалення влади гетьмана П. Скоропадського на Чечельниччині 

  Кравчук, О. М.; Кравчук, А. Н.; Kravchuk, O. M.; Калитко, С. Л.; Kalytko, S. L. (Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018)
  У наш час громадськість та історики всебічно обговорюють питання про місце і роль П. Скоропадського у розбудові української державності. Особливо наголошується на формуванні апарату державного управління, створенні Академії ...
 • Юзеф Котоні: забутий подільський поет та композитор 

  Войнаровський, Анатолій; Войнаровский, А.; Voinarovskyi, A.; Черняк, Василь; Cherniak, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Юзеф Котоні по праву можна зарахувати до плеяди представників «української школи» у польській літературі. Його поетична та музична творчість повинна стати предметом вивчення літературознавців, музикознавців та краєзнавців.
 • Юліуш Словацький і Україна 

  Хоцянівська, Ірина; Хоцянивская, И.; Khotsianivska, I. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Юліуш Словацький належить до тих українських митців, які у надбаннях польського романтизму віднаходили суголосні елементи: визвольний пафос, тематику, героїчні образи, орієнтацію на національну історію, на осучаснення сфери ...
 • Польський військовий діяч з Погребища – Ржевуський Адам Адамович 

  Кушко, Ігор; Кушко, И.; Kushko, I.; Кушко, Мар’яна; Кушко, М.; Kushko, M. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Де б не бував Ржевуський Адам Адамович, які б випробування не випадали на долю, його життєві шляхи проходять не тільки через Санкт-Петербург і Москву, все ж, наприкінці життя він повертається на Україну, щоб саме тут дожити ...
 • Становище польського населення Поділля в кінці ХІХ ст. 

  Стадник, Олена; Стадник, Е.; Stadnyk, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  В кінці ХІХ ст. російський уряд проводив послідовну політику асиміляції поляків, викорінення їх національних традицій. Здійснювані самодержавством заходи передбачали знищення поляків як нації і були спрямовані на витіснення ...
 • «За нашу і вашу свободу»: події польського національного повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні у спільному дослідженні українських та польських істориків 

  Тучинський, Віталій; Тучинский, В.; Tuchynskyi, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Неупереджений та зважений погляд відомих українських та польських істориків, що викладений у монографії, допоможе фахівцям та всім бажаючим об’єктивно оцінити події Листопадового 1830 -1831 рр. повстання на території ...

View more