Now showing items 1-1 of 1

    • Методика розв’язування прикладних задач із теорії ймовірності методом математичного моделювання 

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Бех, Тетяна; Бех, Татьяна; Bekh, Tetiana; Захарченко, Наталія; Захарченко, Наталья; Zakharchenko, Nataliia (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
      У статті розглянуто поняття прикладної задачі і математичної моделі. Проаналізовано метод математичного моделювання як основний метод розв’язування прикладних задач на прикладі задач імовірнісно-статистичного ...