Now showing items 1-1 of 1

    • Обернена задача розсіювання для оператора Шредінгера 

      Ігнатко, Віта; Игнатко, Вита; Ihnatko, Vita; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
      У статті розглядається обернена задача розсіювання для одновимірного стаціонарного оператора Шредінгера. Використовується визначник Вронського для будь-якої пари розв’язків рівняння Шредінгера, який визначає ...