Now showing items 1-1 of 1

    • Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : збірник наукових праць 

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University; Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій; Факультет математики, физики, компьютерных наук и технологий; Faculty of mathematics, physics, computer science and technology (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
      У збірнику наукових праць представлено сучасні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі математики, інформатики, фізики і технологій, організації загальноосвітньої підготовки учнів у закладах середньої ...