Now showing items 1-1 of 1

    • Програмна реалізація алгоритмів пошуку підрядка в рядку 

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Бияковська, Віталіна; Бияковская, Виталина; Byiakovska Vitalina (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
      Стаття присвячена розгляду питання пошуку алгоритмів підрядка в рядку реалізовуючи їх в програмному середовищі . Алгоритм пошуку можна реалізовувати за допомогою алгоритмів послідовного (прямого) пошуку, алгоритм Рабіна ...