Now showing items 1-20 of 251

  • Інформаційна культура вчителя: дефінітивний аналіз 

   Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (Вінниця : ВДПУ, 2006)
   У статті здійснено дефінітивний аналіз поняття «інформаційна культура вчителя». Інформаційна культура особистості визначена як складова загальної культури людини. Інформаційну культуру вчителя визначено як систему знань, ...
  • Професійна культура вчителя в умовах інформаційного суспільства 

   Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Кадемія, М. Ю.; Кадемия, М. Ю.; Kademiia, M. Yu. (Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008)
   Науково обґрунтовано головні концептуальні положення підготовки педагогічних кадрів на нинішньому етапі бурхливого розвитку інформаційного суспільства. Досліджено особливості формування професійної культури майбутнього ...
  • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Донецький національний університет; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Московський міський педагогічний університет; Шуменський педагогічний університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Росії, Білорусі та Болгаріі в межах наукового співробітництва. Матеріали збірника адресовані ...
  • Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів 

   Adabashev, B. V.; Адабашев, Б. В.; Кадемія, М. Ю.; Кадемия, М. Ю.; Kademiia, M. Yu. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розглянута проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства. Використання сучасних інформаційних технологій в підвищенні мотивації навчання студентів в університеті, ...
  • Особливості використання онлайн тестування для формування математичних компетентностей студентів 

   Войтовик, В. А.; Войтовик, В. А.; Voitovyk, V. A. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті висвітлюються побудова структури тестових завдань і різнопланові типи тестів. Описано переваги і процес використання тестового комплексу для теми «Диференціальне числення функції однієї змінної».
  • Проблема особистості в педагогічній взаємодії 

   Бардашевська, Ю. О.; Бардашевская, Ю. О.; Bardashevska, Yu. O. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розглядається структура особистості майбутнього вчителя технологічних дисциплін як учасника та організатора педагогічної взаємодії.
  • Нехімічні та проміжні форми адиктивної поведінки підлітків 

   Самойлов, А. М.; Самойлов, А. Н.; Samoilov, A. M. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті аналізуються різні групи різновидів адиктивної поведінки: нехімічні адикції (комп’ютерна та Інтернет-залежність, трудоголізм), проміжні форми (анорексія, булімія). Розглянуто причини виникнення та стадії розвитку ...
  • Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, працівники вищих навчальних закладів I-II і III-IV рівнів акредитації висвітлюють ...
  • Визначення основних принципів відбору і структурування навчальної інформації 

   Абрамчук, В. С.; Abramchuk, V. S.; Бабюк, Д. А.; Соя, О. М.; Баб'юк, Д .О.; Babiuk, D. O. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті описані принципи відбору і структурування навчальної інформації, що проектуються на навчальну дисципліну «Математичне моделювання в економіці»
  • Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

   Авксентьєва, Т. А.; Авксентьева, Т. А.; Avksentieva, T. A. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розкриваються педагогічні умови формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів, визначаються критерії та рівні розвитку їх моральної свідомості.
  • Упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців юридичних спеціальностей 

   Зарічанський, О. А.; Заречанский, О. А.; Zarichanskyi, O. A.; Зарічанська, Н. В.; Заречанская, Н. В.; Зарічанська, Н. В. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розглядається юридичний освітній простір, що складається з двох типів педагогічних процесів — інноваційних і традиційних. Від того, яка модель освіти, інноваційна чи традиційна, застосовується, залежить і вибір ...
  • Проектування змісту професійної підготовки вчителя технологій з основ аграрного виробництва 

   Король, В. П.; Korol, V. P.; Марущак, О. В.; Marushchak, O. V. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті обґрунтовано необхідність застосування інтеграції як пріоритетної форми організації змісту освіти; необхідність переосмислення сутності модуля як ключової дидактичної парадигми й основного елемента модульної ...
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні української мови у загальноосвітніх закладах 

   Кобися, А. П.; Порицька, І. О.; Кобыся, А. П.; Kobysia, A. P.; Порицкая, И. А.; Porytska, I. O. (Київ-Вінниця: Планер, 2014)
   У статті розглянуто можливість використання електронних навчальних посібників під час вивчення української мови у старшій школі, описана методика використання електронних матеріалів для підвищення зацікавленості учнів, ...
  • Автоматизована система для підтримки прийняття рішень щодо творчих здібностей особистості 

   Залецька, Ю. М.; Залецкая, Ю. Н.; Zaletska, Yu. M.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розглянута модель визначення рівнів творчих здібностей особистості, в основу якої покладено відповідність елементів бальної і вербальної (лінгвістичної) шкал. Розроблена автоматизована система для підтримки прийняття ...
  • Інформаційна культура особистості як психолого-педагогічна категорія 

   Кириленко, Н. М.; Kyrylenko, N. M. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розкриваються особливості формування інформаційної культури студентів вищого педагогічного навчального закладу в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Формування інформаційної культури у студентів педагогічного ВНЗ 

   Кириленко, В. В.; Kyrylenko, V. V. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розкриваються особливості формування інформаційної культури студентів вищого педагогічного навчального закладу в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Експеримент як один із методів психолого-педагогічного дослідження 

   Захарченко, Н. В.; Zakharchenko, N. V. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті розкрито зміст поняття «педагогічний експеримент» та охарактеризовано основні етапи проведення дослідження.
  • Психолого-педагогічні аспекти музично-інструментального виконавства 

   Барановскаz, И. Г.; Мозгалева, Н. Г.; Mozghalova, N. H. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті визначено психолого-педагогічні аспекти музично-інструментального виконавства, обґрунтовано його роль у формуванні особистості майбутнього вчителя музики. Визначено, що музичне виконавство є повноцінним видом ...
  • Інтернет-технології у навчанні іноземних мов 

   Подзигун, О. А.; Подзигун, Е. А.; Podzyhun, O. A. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   У статті відображені деякі можливості застосування Інтернет-технологій у навчанні іноземних мов та розкриті критерії їх використання для активізації пізнавальної діяльності студентів.
  • Радянське дозвілля у відображенні фотографій 1950-1960-х рр. 

   Krasyliuk, Ya. V.; Красилюк, Я. В. (Київ-Вінниця : Планер, 2014)
   Стаття знайомить читача з дозвіллям як важливим елементом повсякденного життя радянського населення у 1950-1960-х рр., розглядає поширені форми дозвілля та соціальні практики відпочинку на підставі аналізу фотографій ...