Now showing items 1-11 of 11

  • Курс загальної фізики. Методичні рекомендації з розділу „Квантова фізика” 

   Білюк, А. І.; Билюк, А. И.; Biliuk, A. I. (Вінниця: ВДПУ, 2010)
  • Лабораторний практикум з атомної і ядерної фізики 

   Білюк, А. І.; Билюк, А. И.; Biliuk, A. I. (Вінниця: ВДПУ, 2011)
   У посібнику розглянуто основні методи вимірювання фізичних величин, класифікацію похибок вимірювання і обробку результатів фізичного експерименту сучасними методами. Описано лабораторні роботи з квантової фізики. Основну ...
  • Зацікавити математикою (методичні матеріали для підвищення інтересу до математики): Методичний посібник 

   Воєвода, А.Л.; Воевода, А.Л.; Voievoda, A.L. (Вінниця:ФОП «Легкун В.М.», 2012)
   У книзі наведено історичні відомості про виникнення і розвиток багатьох математичних понять, задачі різних часів і народів, математичні софізми і фокуси, завдання для проведення вікторин, сценарії математичних вечорів тощо ...
  • Застосування лінійної алгебри 

   Рокіцький, Іван Олександрович; Панасенко, Олексій Борисович; Рокицкий, И. А.; Панасенко, А. Б.; Rokitskyi, I. O.; Panasenko, O. B. (Вінниця : Вид. Главацька Р. В., 2012)
   Навчальний посібник містить різноманітні застосування лінійної алгебри, які мало відображені у вітчизняній спеціальній літературі з цієї дисципліни. У першому розділі посібника описано застосування систем лінійних рівнянь ...
  • Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Геометрія 

   Ясінський, В’ячеслав Андрійович; Панасенко Олексій Борисович; Ясинский, В. А.; Панасенко, А. Б.; Yasinskyi, V. A.; Panasenko, O. B. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014)
   В посібнику описано деякі методи розв'язування геометричних задач олімпіадного характеру та наведено добірку задач республіканських і Міжнародних математичних олімпіад, що проводились у 2012 та 2013 роках. Усі запропоновані ...
  • Лекції з лінійної алгебри 

   Панасенко, Олексій Борисович; Панасенко, Алексей Борисович; Panasenko, Olexii B. (Вінниця : Нілад-ЛТД, 2015)
   Навчальний посiбник охоплює теоретичний матерiал з лiнiйної алгебри за програмами пiдготовки бакалаврiв математики фiзико-математичних факультетiв педагогiчних унiверситетiв. Виклад традицiйного матерiалу з лiнiйної алгебри ...
  • Лекції з лінійної алгебри 

   Панасенко, Олексій Борисович; Панасенко, Алексей Борисович; Panasenko, Olexii B. (Вінниця, 2015)
   Навчальний посiбник охоплює теоретичний матерiал з лiнiйної алгебри за програмами пiдготовки бакалаврiв математики фiзико-математичних факультетiв педагогiчних унiверситетiв. Виклад традицiйного матерiалу з лiнiйної алгебри ...
  • Електротехніка 

   Матвійчук, А. Я.; Матвейчук, А. Я.; Matviichuk, A. Ya.; Стінянський, В. Л.; Стынянский, В. Л.; Stinianskyi, V. L. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   В начальному посібнику наведені лекції та методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт,що відповідають навчальній програмі з курсу «Загальна електротехніка». Окремі лабораторні заняття з розділів «Електричні ...
  • Практикум з диференціального числення функції однієї змінної 

   Ковтонюк, М. М.; Клімішина, А. Я.; Леонова, І. М. (Вінниця : ВНТУ, 2022)
   Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу. У посібнику є велика кількість розв’язаних типових прикладів і практико-орієнтованих задач з диференціального числення функції однієї ...
  • Практикум з диференціального числення функції багатьох змінних 

   Ковтонюк, М. М.; Клімішина, А. Я.; Леонова, І. М.; Соя, О. М. (Вінниця : ВНТУ, 2023)
   «Практикум» складається з 12 практичних занять, у кожному з яких наведено короткі теоретичні відомості з диференціального числення функцій багатьох змінних, запитання та завдання для самостійних і контрольних робіт, ...