Now showing items 1-2 of 2

  • Використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі 

   Шахіна, І. Ю.; Шахина, И. Ю.; Shakhina, I. Yu.; Гриньчак, К. П.; Гринчак, К. П.; Hrynchak, K. P. (Київ-Вінниця : Планер, 2015)
   У статті проведено аналіз використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі; виділено функціональні можливості мультимедійних технологій, які забезпечують ефективнутрудову підготовку ...
  • Смарт-освіта: досвід, реалії, перспективи 

   Бойчук, В. М.; Бойчук, В.; Boichuk, V. M; Бойчук, О. Ю.; Бойчук, О. Ю.; Boichuk, O. Yu.; Гуревич, Р.С.; Гуревич, Р.С.; Hurevych, R. S.; Коношевський, Л.Л.; Коношевский, Л. Л.; Konoshevskyi, L. L; Кадемія, М.Ю.; Кадемия, М.Ю.; Kademiia, M.Iu.; Савчук, І.В.; Савчук, И.В.; Savchuk, I.V.; Кізім, С. С.; Кизим, С. С.; Kizim, S. S.; Кобися, А. П.; Кобыся, А. П.; Kobysia, A. P.; Кобися, В. М.; Кобыся, В. М.; Kobysia, V. M.; Люльчак, С. Ю.; Люльчак, С. Ю.; Liulchak, S. Yu.; Туржанська, О. С.; Туржанская, О. С.; Turzhanska, O. S.; Назарчук, О. А.; Назарчук, О. А.; Nazarchuk, O. A.; Шахіна, І. Ю.; Шахина, И. Ю.; Shakhina, I. Yu.; Шевченко, Л. С.; Шевченко, Л. С.; Shevchenko, L. S.; Уманець, В. О.; Уманец, В. А.; Umanets, V. O.; Медведєв, Р. П.; Медведев, Р. П.; Medvediev, R. P.; Сікорака, Л. А.; Сикорака, Л. А.; Sikoraka, L. A. (Вінниця, 2019)
   У монографії розглянуто концептуальні засади розвитку смарт-освіти. На основі аналізу передового світового досвіду, досліджено проблеми та перспективи впровадження смарт-освіти в освітній процес ЗВО. Рекомендовано для ...