Now showing items 42-61 of 950

  • Актуальні аспекти міжнародних досліджень використання інформаційних технологій навчання в галузі математичної освіти. 

   Матяш, О. І.; Михайленко, Л. Ф.; Воєвода, А. Л.; Matiash, O. I.; Mykhailenko, L. F.; Voievoda, A. L. (2021)
   В статті описаний основний зміст наукових дискусій на Міжнародному форумі CERME, організованому Європейським товариством досліджень математичної освіти в лютому 2021 року. Автори цієї статті були єдиними представниками від ...
  • Актуальні проблеми математики, фізики і технологій : збірник наукових праць 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University; Факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій; Факультет математики, физики, компьютерных наук и технологий; Faculty of mathematics, physics, computer science and technology (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У збірнику наукових праць представлено сучасні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі математики, інформатики, фізики і технологій, організації загальноосвітньої підготовки учнів у закладах середньої ...
  • Актуальні проблеми математики, фізики і технологій: збірник наукових праць 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический університет; Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsubynsky (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У збірнику наукових праць представлено сучасні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі математики, інформатики, фізики і технологій, організації загальноосвітньої підготовки учнів у закладах середньої освіти, ...
  • Актуальні проблеми математики, фізики і технологій: збірник наукових праць 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический університет; Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsubynsky (Вінниця: ТОВ «Твори», 2019)
   У збірнику наукових праць представлено сучасні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі математики, інформатики, фізики і технологій, організації загальноосвітньої підготовки учнів у закладах середньої освіти, ...
  • Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018)
   У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій, зокрема психолого-педагогічні проблеми підготовки, теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно-ком ...
  • Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky (Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019)
   У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій, зокрема психолого-педагогічні проблеми підготовки, теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно-ком ...
  • Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць 

   Unknown author (ПП Балюк І. Б., 2019)
   У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій, зокрема психолого-педагогічні проблеми підготовки, теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно-ком ...
  • Актуалізація напрямів і продукції графічного дизайну 

   Гаркушевський, В. С.; Гаркушевский, В. С.; Garkushevsky, V. S.; Михальчук, О. І.; Михальчук, О. І.; Michalchuk, O. I.; Рябчук, А. В.; Ryabchuk, A. V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018)
   В статті розглядаються структурні дефініції графічного дизайну. Встановлено, що графічний дизайн є невід’ємною складовою професійної рекламної компанії та враховує наступні напрями: дизайн рекламної продукції (презентації, ...
  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Алгебра та початки аналізу. 11 клас 

   Ковтонюк, Мар'яна Михайлівна; Ясінський, В'ячеслав Андрійович; Бак, Сергій Миколайович (2006)
   Пропонований посібник складається з 15 розділів. Задачі кожного розділу поділяються за типами та за методами розв'язування. Подаються приклади з детальним поясненням. Завдання для самостійного розв'язування поділяються за ...
  • Алгебраїчна структура множини напівстохастичних матриць другого порядку 

   Вотякова, Леся; Votiakova, Lesia; Гриценко, Аніта; Гриценко, Анита; Hrytsenko, Anita; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статі показано, що існують матриці, відмінні від одиничної, які породжують різні циклічні групи. При дослідженні на існування «переплетення» груп використовувались методи загальної теорії напівгруп та різні ...
  • Алгоритм розпізнавання рукописних символів із самонавчанням 

   Бойчук, Д. Ю.; Boichuk, D. Yu.; Руденко, С. М.; Руденко, С. Н.; Rudenko, S. M. (Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017)
   У роботі розглянуто та модифіковано алгоритм розпізнавання зображень. Розроблено нейромережевий розпізнавач рукописних графічних символів із самонавчанням та адаптацією до почерку користувача.
  • Алгоритмізація розвитку просторового мислення і просторових уявлень учнів під час навчання креслення в школі 

   Люлько, Н. М.; Lyulko, N. M.; Пухлик, Л. Ю.; Пухлык, Л. Ю.; Pukhlik, L. Yu.; Цвілик, С. Д.; Цвилык, С. Д.; Tsvilik, S. D. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   Розглядаються проблеми формування просторового мислення і уявлень учнів. Визначено особливості етапного формування просторового мислення і просторових уявлень учнів у віртуальній та матеріальній формі та схарактеризовано ...
  • Аналіз геометричної форми та розмірів деталі під час комп’ютерного моделювання тривимірних об'єктів 

   Цвілик, С. Д.; Цвилык, С. Д.; Tsvilik, S. D.; Асаулова, Т. В.; Asaulova, T. V. (Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019)
   У статті аналізуються функції і логічні операції комп’ютерного моделювання тривимірних тіл й аналізу їх геометричної форми, що застосовуються у процесі виготовлення проектно-конструкторської документації та під час навчання ...
  • Аналіз навчально методичної літератури щодо конструювання систем задач 

   Каштельян, Ю. О.; Каштельян, Ю. А.; Kashtelian, Yu. O. (Вінниця, 2017)
   В даній статі описано методи та вимоги до формування систем задач та проаналізовано навчально методичну літературу, щодо конструювання систем задач.
  • Аналіз основних понять теорії нечітких множин 

   Шкарупська, Анна; Шкарупськая, Анна; Shkarupska, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, методи побудови функції належності. Проаналізовано відмінність понять «випадковість» та «нечіткість», наведено приклад нечіткої множини
  • Аналіз понятійного апарату систем підтримки прийняття рішень 

   Коріненко, Богдан; Кориненко, Б.; Korinenko, Б. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   У статті розглядаються основні цілі, структура, властивості та тлумачення систем підтримки прийняття рішень. Розглянуто класифікацію видів рішень, які приймаються в системі управління, залежно від умов, кількості розглянутих ...
  • Аналіз підходів до визначення сутності економічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання. 

   Буга, О. І; Буга, О. И.; Buha, O. I. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013)
   У статті розглядається аналіз суті економічної освіти й виховання на основі структурно-функціональної системи, яка передбачає, що конкретний підхід до визначення змісту освіти й виховання характеризується єдністю трьох аспектів.
  • Аналіз підходів щодо управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету 

   Панасюк, Н. Л.; Panasiuk, N. (Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті поданий аналіз підходів щодо управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету. Освіта в Україні на даному етапі розвитку має складну структуру європейського ...