Now showing items 1-12 of 12

  • Globalization and Internationalization in Education: Pros and Cons 

   Кузьміна, С. А.; Кузьмина, С. А.; Kuzmina, Svitlana A.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Маріуполь, 2018)
   The article deals with the issues of globalization and internationalization in education, their positive and negative impact. It considers educational integration as a process that provides a great many opportunities for ...
  • New Challenges Imposed by the Pandemic on a Ukrainian University 

   Матвієнко, О. В.; Кузьміна, С. А.; Ямчинська, Т. І.; Кузьмін, Є. В.; Глазунова, Т. В.; Матвиенко, О. В; Кузьмина, С.А; Ямчинская, Т. И.; Кузьмин, Е. В.; Глазунова, Т. В.; Matvienko, O. V.; Kuzmina, S. A.; Yamchunska, T. I.; Kuzmin, Y. V; Glazunova, T. V. (Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue, 2021)
   The article’s main aim is to highlight the challenges English language education faced in Ukraine after the outbreak of the pandemic. Since Ukrainian education had traditionally been face-to-face before the crisis, and ...
  • Ukrainian universities under the pressure of pandemic: the effects of pandemic on teacher leadership, self-education and life-long learning 

   Матвієнко, О.В.; Матвиенко, О.В.; Matvienko, O.V.; Кузьміна, С.А.; Кузьмина, С.А.; Kuzmina, S.A.; Ямчинська, Т.І.; Ямчинская, Т.И.; Yamchunska, T.I.; Глазунова, Т.В.; Glazunova, T. V. (Proceedings of 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All”. Sakarya University., 2020)
   В статье раскрыто влияние пандемии на украинское образование. Во время пандемии украинские университеты столкнулись с большими проблемами, чем учебные заведения других европейских стран. Авторы раскрывают причины, вызывающие ...
  • Дискусія в мережі Фейсбук як вид мовленнєвої діяльності та її оцінювання 

   Глазунова, Т. В.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Uzbekistan, 2018)
   У статті розглядається проект онлайн-дискусії, який здійснювався спільно з викладачем Міcсурійського державного університету професором Девідом Пауеллом та задіював студентів 2 курсу факультету іноземних мов. Висвітлено ...
  • Застосування кіноклубу у мережі Фейсбук з метою розвитку умінь 21 століття 

   Змієвська, О. О.; Змиевская, Е. А.; Zmievska, O. O.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Київ, 2018)
   Розглядається досвід використання дискусійної групи Facebook як платформи для розвитку життєвих навичок 21го століття, таких як критичне мислення, комунікативні, соціальні та комп’ютерні навички студентів університету. ...
  • Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для студентів другого курсу денної форми навчання 

   Змієвська, О. О.; Змиевская, О. О.; Zmiyevska, О. О.; Авксентьєва, T.; Авксентьeва, T.; Avksentyeva, T. A.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V.; Лавренчук, Я.Ю.; Lavrenchuk, Y. Y.; Поляруш, В. С.; Polyarush, V. S.; Lisnychenko, A.; Лісниченко, А. П.; Лесниченко, А. П.; Баліцька, О. С.; Балицкая, О. С.; Balitska, O. S. (Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2017)
   Навчальний посібник призначений для роботи над новим експериментальним курсом із методики навчання іноземних мов у рамках проекту «Шкільний учитель нового покоління», що впроваджується за підтримки Британської Ради в ...
  • Навчання англомовного писемного мовлення: психологічний аспект 

   Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V.; Глазунов, М. С.; Glazunov, M. S. (Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2015)
   У статті розглянуто навчання англомовного писемного мовлення та можливості його оптимізації шляхом урахування таких психофізіологічних факторів, як латеральна асиметрія головного мозку та провідна сенсорна система сприйняття. ...
  • Навчання іншомовного писемного спілкування як текстової діяльності 

   Глазунова, Т. В.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Вінниця, 2001)
   Стаття присвячена розгляду лінгвістичних особливостей основних функціонально-смислових типів мовлення (опис, розповідь, міркування). Особлива увага приділяється застосуванню засобів зв’язності, лексиці, послідовності ...
  • Письмові мовленнєві вправи для подолання труднощів у спілкуванні. 

   Глазунова, Т. В.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Іноземні мови, 1995)
   У статті розглядаються психологічні фактори (психологічні бар’єри, занижена самооцінка) та їх вплив на успішність у педагогічній діяльності, загалом, та у вивченні іноземних мов, зокрема. Пропонуються чотири групи мовленнєвих ...
  • Формування професійно-педагогічної компетенції на заняттях з іншомовної писемної практики 

   Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2002)
   У статті розглядаються види навчальної діяльності, що забезпечують розвиток професійно-педагогічної компетенції у студентів мовних факультетів педагогічних ВНЗ
  • Формування умінь іншомовного писемного спілкування на ІІ курсі мовного вузу 

   Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V. (Вінниця: “Державна картографічна фабрика”, 2001)
   У статті розглядається початковий етап навчання писемного іншомовного спілкування. Наводяться приклади вправ для формування відповідних умінь писемного мовлення
  • Як забезпечити ефективність самоосвіти 

   Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinsky, V. V. (2017)
   У статті розглядаються цілеспрямовані та організаційні етапи самоосвіти та умови, сприятливі для її здійснення