Now showing items 1-1 of 1

    • Рефлексивна складова підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до професійної діяльності 

      Лісниченко, А. П.; Лисниченко, А. П.; Lisnychenko, A. P.; Дерун, В.Г.; Дерун, В.Г.; Derun, V. (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск № 4 (82), 2015)
      У статті описано виокремлені автором шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів іноземних мов у професійній діяльності, обґрунтовано їх доцільність застосування в підготовці педагогічних фахівців. Доведено, що ...