Now showing items 1-9 of 9

  • Speech Tactics of the Actualization of the Strategy of Positive Politeness “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” (based on Larry King’s talk-show) 

   Chovhanyuck, M.; Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н. (Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2016)
   The article provides a detailed analysis of the second strategy of positive politeness in the discursive space of Larry King’s talk show, in particular the strategy “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” and ...
  • Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливості: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга) 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Вінниця, 2017)
   У статті окреслено особливості мовленнєвої реалізації тактики ухилення, яка втілює глобальну стратегію негативної ввічливості, в англомовному дискурсі ток-шоу, розкрито сутність поняття терміну «ухильність», виокремлено ...
  • Основні концепції теорії ввічливості 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова. Серія № 9: Сучасні тенденції розвитку мов., 2013)
   У статті представлений аналіз та характеристика основних концепції теорії ввічливості та окреслено функції ввічливості у міжособистісному спілкуванні.
  • Реалізація стратегій негативної ввічливості у англомовному дискурсі інтерв’ю (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць, 2015)
   У статті наведено докладний аналіз стратегій негативної ввічливості та висвітлено їх функціонування в межах дискурсивного простору ток-шоу Ларі Кінга. Автор вказує, що стратегії негативної ввічливості пов'язані з наданням ...
  • Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»., 2014)
   У статті наведено докладний аналіз першої стратегії позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу Ларі Кінга, зокрема стратегії «Помічай та приділяй увагу адресатові (його інтересам, бажанням, потребам, речам ...
  • Сучасний філологічний коментар до поняття “комунікативна стратегія” 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя), 2014)
   У статті окреслено наукові підходи до осмислення поняття “комунікативна стратегія” та узагальнено основні класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.
  • Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості 

   Баліцька, О. С.; Балицкая, О. С.; Balitska, O. S.; Мисловська, О. А.; Мысловская, Е. А.; Myslovska, O. A.; Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (2017)
   У статті представлений огляд основних напрямків вивчення категорії ввічливості, а саме з точки зору етичного, лінгвістичного та прагматичного підходів, теоретично обґрунтовано поняття ввічливості та встановлено, що саме ...
  • Ток-шоу як сучасна дискурсивна практика 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць, 2014)
   У статті окреслено основні наукові підходи до осмислення жанру ток-шоу як комунікативно-дискурсивної практики, його дискурсивні ознаки та формуючі складові, детерміновано структуру та основні конституенти ток- шоу, а ...
  • Інтерв’ю в сучасному медіа-просторі: жанрова парадигма і дискурсивні ознаки 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015)
   У статті досліджено специфіку одного з найпоширеніших жанрів сучасного медійного простору – інтерв’ю, що відіграє важливу і значущу роль у виконанні соціально спрямованого завдання. Саме завдяки інтерв’ю аудиторія отримує ...