Now showing items 1-4 of 4

  • Аналітичний підхід до морального виховання студентської молоді 

   Авксентьєва, Т. А.; Авксентьева, Т. А.; Avksentieva, T. A. (// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 40 . – Вінниця, 2013)
   В статті розкривається сутність аналітичного підходу до морального виховання особистості, з’ясовуються можливості і методичні шляхи його реалізації у процесі розвитку моральної свідомості студентської молоді
  • Дискусія як метод розвитку моральної свідомості особистості 

   Авксентьєва, Т. А.; Авксентьева, Т. А.; Avksentieva, T. A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 33 . – Вінниця, 2010)
   Стаття присвячена детальному вивченню та розкриттю сутності методу дискусії та обґрунтуванню виховного потенціалу цього методу у формуванні моральної свідомості студентів
  • Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів як умова їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

   Авксентьєва, Т. А.; Авксентьева, Т. А.; Avksentieva, T. A.; Лісниченко, А. П.; Лисниченко, А. П.; Lisnychenko, A. P. (Science and Education a New dimension. Pedagogy and Psychology, V (56), Issue :128, 2017. – С. 36-39, 2017)
   У статті обгрутовується тісний зв'язок між рефлексією та саморозвитком і самореалізацією особистості, акцентується значущість двохвекторної спрямованості рефлексії на об’єкт і діяльність як визначальної у формуванні суб’єкта ...
  • Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України 

   Авксентьєва, Т. А.; Авксентьева, Т. А.; Avksentieva, T. A.; Лісниченко, А. П.; Лисниченко, А. П.; Lisnychenko, A. P. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Вип. 48 . – Вінниця, 2016)
   В статті розкривається поняття інклюзивної вищої освіти як системи освітніх послуг з поєднанням елементів спеціальної та інклюзивної освіти, що базуються на принципах діалогу, обопільного суверенітету, свободи спів розвитку ...