Now showing items 1-1 of 1

    • Лінгвістичний аналіз символіки англомовних власних імен 

      Стецюк, Тетяна Сергіївна; Стецюк, Т. С.; Stetsyuk, T. S. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
      Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (70 найменувань) та додатків. Загальний обсяг – 106 сторінок. У дипломній роботі розглядається проблематика ономастики власних ...