Now showing items 1-1 of 1

    • Інтернет-залежність дітей та юнацтва в період пандемії COVID-19: виклики, проблеми та шляхи їх вирішення 

      Гуревич, Роман Семенович; Gyrevich, Roman S.; Гордійчук, Галина Борисівна; Gordiichuk, Galyna B.; Кадемія, Майя Юхимівна; Kademija, Maja Yu.; Коношевський, Леонід Леонідович; Konoshevskyi, Leonid L.; Коношевський, Олег Леонідович; Konoshevskyi, Oleg L. (Вінниця : Друк плюс, 2020)
      Статтю присвячено проблемі інтернет і комп’ютерної-залежності серед сучасної молоді, що може стати новою суспільною хворобою ХХІ століття. Дослідивши окреслену проблему, автори наводять переваги використання мережних ...