Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасні тенденції розвитку Е-навчання у вищій школі Німеччини 

      Гапчук, Я. А.; Hapchuk, Y. A. (Вінниця : ВДПУ, 2023)
      У дисертації на основі вивчення наукової літератури та дослідження джерельної бази доведено, що особливості застовування електроного навчання у закладах вищої освіти Німеччини зумовлені потребами кожної з федеративних ...