Now showing items 159-178 of 10557

  • Ocoбливocтi функцioнувaння тa пeрeклaду бiблeїзмiв у твoрaх Вiльямa Шeкcпiрa: дипломна робота 

   Кургaєва, Iнна Iгoрiвна; Кургаева, И.И.; Kurgaeva, I.I (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018)
   Дане дослідження присвячене вивченню особливостей функціонування та перекладу фразеологізмів у творах Вiльямa Шeкcпiрa. Аналіз прикладів дав можливість встановити чотири основні тематичні групи біблеїзмів у творах Шекспіра: ...
  • Ocoбливocті opгaнізaції інклюзивнoгo дoшкільнoгo нaвчaльнoгo зaклaду 

   Ліхіцька, Л.М.; Вічавська, О.С.; Likhitska, L.M.; Vichavska, O.S. (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018, 2019-10-10)
   Aктуaльнoю пpoблемoю кopекційнoї педaгoгіки є інклюзивне нaвчaння, тобто cтвopення тaкoгo освітнього cеpедoвищa, яке б відпoвідaлo пoтpебaм і мoжливocтям кoжнoї дитини, незaлежнo від ocoбливocтей її психофізичного ...
  • Odrodzenie polskiej mniejszosci narodowej na Winniczyznie w okresie niepodległosci Ukrainy 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O.; Moskwiczowa, J.; Glinczewski, J.; Глінчевський, Ж.; Глинчевский, Ж. (Lublin, 2014)
   W artykule podjęto próbę pokazania znaczenia i roli mniejszości narodowych, w tym polskiego, w rozwoju kultury i edukacji na terenie Winnicy na Ukrainie. Przedstawiono główne kierunki aktywności polskich stowarzyszeń ...
  • On the dynamical equations of a system of linearly coupled nonlinear oscillators 

   Бак, С. М.; Bak, S. N.; Панков, О. А.; Pankov, A. A.; Панков, А. А. (Ukrainian Mathematical Journal, 2006)
   We consider a system of differential equations that describes the dynamics of an infinite chain of linearly coupled nonlinear oscillators. Some results concerning the existence and uniqueness of global solutions of the ...
  • On well-posedness of the Cauchy problem for system of oscillators in weighted sequence spaces 

   Bak, Sergiy; Kovtonyuk, Galyna (2021)
   We consider an infinite system of ordinary differential equations that describes the dynamics of an infinite system of linearly coupled nonlinear oscillators on a two dimensional integer-valued lattice. We obtain the ...
  • On well-posedness of the Cauchy problem for system of oscillators in weighted spaces 

   Bak, Sergiy; Kovtonyuk, Galyna (2021)
   We consider an infinite system of ordinary differential equations that describes the dynamics of an infinite system of linearly coupled nonlinear oscillators on a two dimensional integer-valued lattice. We prove results ...
  • ONE DRIVE в системі дистанційного навчання 

   Чуйко, Юрій (Вінниця: ВДПУ, 2021)
   OneDrive в Windows 10 дозволяє швидко обмінюватися віртуальними файлами, створюючи безпечне посилання, яке інші можуть використовувати для доступу до контенту.
  • Online медіа-школа для голів ОТГ 

   Неприцький, О. А.; Неприцкий, А. А.; Neprytskyi, O. A.; Неприцька, Т. І.; Неприцкая, Т.; Neprytska, T.; Журавський вель Граєвський, П.; Ланова, А. І.; Києнко-Романюк, Л. А.; Савчук, Є. Ю. (Вінниця : ВДПУ, 2020)
   Збірник навчальних кейсів "Онлайн медіа-школа для голів ОТГ" створений в рамках однойменного проекту. Проект реалізується ГО "Асоціація євроклубів Вінниччини" за підтримки Вінницької обласної ради як проект-переможець у ...
  • Passionarity of preschoolers as indicator of their life energy 

   Havrysh, N.V.; Гавриш, Н.В.; Krytiy, K.L.; Крутій, К.Л.; Крутий, Е.Л. (Latvia “Baltija Publishing”, 2018)
   According to psychologists and educationalists, the reason for many problems in personality development of modern children is their passivity and unwillingness to take the lead and to assume the role of the leader. Growth ...
  • Pedagogical conditions of activation of children’s motional activity 

   Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Суми : СумДПУ, 2016)
   The article deals with features of organization of children’s motional activity in the system of sport and recreational activities in kindergarten based on specified pedagogical conditions. In order to determine the levels ...
  • Pedagogical conditions of teachers’ training to formation of children’s aesthetic experience 

   Голюк, Оксана; Holiuk, Oksana; Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Ivanovo, 2017)
   In the article the problem of prospective primary school teachers’ training to formation of junior schoolchildren’s aesthetic experience is considered as a complicated and multiaspect process. In author’s opinion, ...
  • Pedagogical technologies of test control in physical education of students with chronic health conditions 

   Koryahin, V. (Вінниця : ВДПУ, 2021)
   The paper discusses the problems of test control in the physical education of students with chronic health conditions. In incarnation revealed procedural determinants of formation of pedagogical technologies of test control ...
  • Pedagogical views of S.Myropolsky on the contents of primary education 

   Holiuk, О.А.; Голюк, О.А.; Rodiuk, N.Y.; Родюк, Н.Ю. (Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018)
   The article is devoted to the integral analysis of S.Miropolsky`s didactic views. The peculiarities of the teacher`s approach to the essence of the learning process are discovered: the structural components of the content ...
  • Peridoc traveling waves in chains of oscillators 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (Communications in Mathematical Analysis, 2007)
   It is considered the system of differential equations that describes the dynamics of an infinite chain of linearly coupled nonlinear oscillators. Results on existence of the periodic travelling waves are obtained.
  • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

   Galuziak, Vasyl; Галузяк, В. М.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. Л. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...
  • Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification 

   Sakalova, G.; Vasylinych, T.; Shevchuk, O.; Tkachuk, O. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   The exchange capacity and the selectivity of different ion-exchange products regarding the ammonium ions in purification processeswere measured; the regenerative preparation compounds’ influence on efficiency of conduction ...
  • Physiological activity of plant growth stimulators 

   Ходаніцька, О.; Ходаницкая, Е.; Khodanitska, O.; Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Ткачук, О.; Tkachuk, O.; Матвійчук, О.; Матвийчук, О.; Matviichuk, O. (2021)
   У статті розглядається фізіологічна активність стимуляторів росту рослин на основі фітогормонів. Регулятори росту рослин за своєю природою є аналогами фітогормонів або модифікаторами їх дії. Отже, фізіологічний ефект ...
  • Physiological and biochemical basics of application of retardants in plant Growing: monograph 

   Kuryata, V. G.; Poprotska, I. V. (Karlsruhe, 2022)
   The monograph summarizes the results of the study of the effect of different groups of retardants on the morphogenesis, formation and functioning of the donor-acceptor system of plants in connection with productivity of ...
  • Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment 

   Kravets, O.O.; Kuryata, V. G. (Noisiel, France, 2020)
   In the monograph it was studied the features of growth processes, morphogenesis and functioning of donor-acceptor system of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) under the influence of gibberellin (gibberellic acid, GA3) and ...