Now showing items 1-1 of 1

    • Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система 

      Мізіна, С. К. (Вінниця : ВДПУ, 2023)
      У дисертації на основі удосконалених теоретико-методолічних засадах конструктивної географії й антропогенного ландшафтознавтсва вирішено наукове завдання дослідження процесу формування і сучасного стану Трубізької ...