Now showing items 1-1 of 1

    • Методика навчання магістрів реферування англомовного наукового тексту 

      Біжан, Ніна Вікторівна; Бижан, Нина Викторовна; Bizhan, Nina Viktorivna (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2020)
      У дипломній роботі досліджуються проблеми формування іншомовної компетенції академічного письма у магістрів, зокрема, умінь реферування англомовного наукового тексту. У дослідженні визначено сутність поняття іншомовного ...