Now showing items 1-4 of 4

    Hamiltonian systems, nonlinear oscillators, Fermi-Pasta-Ulam type systems, discrete sine-Gordon type equations, discrete nonlinear Schrödinger type equations, two-dimensional lattice, Cauchy problem, periodic solutions, traveling waves, standing waves, critical points, mountain pass theorem, linking theorem, concentration compactness principle, periodic approximations, Nehari manifold (2)
    infinite systems of differential equations, Hamiltonian systems, nonlinear oscillators, periodic solutions, mountain pass theorem, critical points, travelling waves (2)
    гамільтонові системи, нелінійні осцилятори, системи типу Фермі-Пасти-Улама, дискретні рівняння типу синус-Ґордона, дискретні нелінійні рівняння типу Шредінгера, двовимірна ґратка, задача Коші, періодичні розв'язки, біжучі хвилі, стоячі хвилі, критичні точки, теорема про гірський перевал, теорема про зачеплення, принцип концентрованої компактності, періодичні апроксимації, многовид Нехарі (2)
    нескінченні системи диференціальних рівнянь, гамільтонові системи, нелінійні осцилятори, періодичні розв’язки, теорема про гірський перевал, критичні точки, біжучі хвилі (2)