Now showing items 1-1 of 1

    • Психологічні особливості мотивації волонтерської діяльності 

      Коломієць, Л. І.; Коломиец, Л. И.; Kolomiіets, L.; Глиздова, А. Ю.; Глыздова, А. Ю.; Узвенчук, В. С. (Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017)
      У статті викладено основні результати теоретичного аналізу й емпіричного дослідження психологічних особливостей мотивації волонтерської діяльності. На основі узагальнення і систематизації наукових джерел висвітлено ...