Now showing items 1-1 of 1

    • Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах 

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
      У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні філософсько-правові та прикладні проблеми розвитку інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та комунікацій в освітньо-науковій та інноваційній сферах. Тези виступів ...