Now showing items 1-1 of 1

    • Цифровізація загальної середньої освіти України (кінець ХХ ст. – ХХІ ст.). 

      Литвинова, С. Г.; Мар’єнко, М. В.; Носенко, Ю. Г.; Сухіх, А. С.; Яцишин, А. В.; Lytvynova, S. H.; Marienko, M. V.; Nosenko, Y. H.; Sukhikh, A. S.; Yatsyshyn, A. V. (2022)
      Одне з головних завдань закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) полягає в підготовці підростаючого покоління до життєтворчості в умовах динамічного, швидко змінного, технологічно насиченого простору. Аналіз джерельної ...