Now showing items 1-4 of 4

  • Актуальні проблеми філософії особистості як об’єкту досліджень 

   Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S. (Київ : Гнозис, 2015)
   Стаття присвячена актуальним проблемам філософії особистості як об’єкту досліджень. Аналізується зміст філософії особистості, методологічні засади її дослідження в контексті аналізу існуючих парадигм перспективного розвитку ...
  • Вплив педагогічного іміджу на ефективність діяльності викладача ВНЗ 

   Слободиська, О. А.; Slobodyska, O. A.; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S. (2016)
   Проаналізовано результати опитування студентської молоді щодо складових іміджу сучасного викладача вищого навчального закладу та їх важливості при сприйнятті студентами цілісного образу викладача. Виявлено, що більш значимими ...
  • Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації 

   Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S. (Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016)
   У статті описано особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів. Представлено матеріал щодо теоретичного аналізу проблеми. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи з проблеми професіоналізації , ...
  • Імідж викладача як педагогічна компетентність 

   Слободиська, О. А.; Slobodyska, O. A.; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S. (Київ : Гнозис, 2016)
   Проаналізовано результати опитування студентської молоді щодо складових іміджу сучасного викладача вищого навчального закладу та їх важливості при сприйнятті студентами цілісного образу викладача. Виявлено, що більш значимими ...