Now showing items 1-1 of 1

    • Роль ціннісних орієнтацій у структурі самовизначення особистості 

      Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
      У статті аналізується зміст ціннісного самовизначення особистості. З’ясовано, що ціннісні орієнтації є не лише складовою особистісного, життєвого, професійного, морального, сімейного та інших типів самовизначення, але й ...